Инструменти на БФБ

АКЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ

БенчМарк предлага онлайн търговия с акции на повече от 360 водещи световни компании от Европа и САЩ, като Amazon, Apple, Coca-Cola, Microsoft, Pfizer, Tesla, Visa и други.

Акциите се предлагат чрез платформата BG Trader с котировки в реално време за всички инструменти, допуснати на пазара, при цени идентични с тези на големите европейски борси.

Търговията се предлага в партньорство с Българска фондова борса (БФБ) на сегмента BSE International чрез търговската платформа на Дойче Бьорзе – T7®.

Комисионите и часовете за търговия могат да се видят в страница Условия за търговия.


 

Всички Бълг. акции Межд. акции ETF Корп. облигации ДЦК АДСИЦ Права

 

Борсов код Тип Наименование Емитирани книжа Номинал Сектор
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Ценни книжа на Българската фондова борса

Безплатна демо сметка