Защо БенчМарк

БенчМарк е лицензиран от Комисията за финансов надзор инвестиционен посредник под № 03-0212, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. БенчМарк Финанс притежава лиценз по Европейската директива за пазарите на финансови инструменти, известна още като MiFID.

Дружеството предоставя брокерски услуги за онлайн търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари и на Българска фондова борса.

БенчМарк печели регулярно най-високи награди и отличия за своите продукти, платформи и услуги.