Търговия с борсово търгувани фондове (ETF)

Търговия с борсово търгувани фондове (ETF)

БенчМарк предлага онлайн търговия с борсово търгувани фондове (ETF). Борсово търгуваните фондове (ETF) се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader 5. Търгувайте без минимални комисиони и при цени в реално време, без изискване за борсов абонамент.

Търговията с борсово търгувани фондове онлайн дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като те се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата им стойност.

ОТВОРИ РЕАЛНА СМЕТКА

Онлайн търговия с борсово търгувани фондове може да бъде тествана с безплатна демо сметка само в платформата MetaTrader 5. Търговия с ETF-и в реална сметка се предлага в платформата MetaTrader 5.

 

Минимален обем за търговия от 1 дял (1 лот)
Марджин изискване 20%
Комисиона 0.05/лот
Минимална комисиона Без минимална комисиона
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Дълги/Къси позиции ДА
Ограничения при стоп/лимит НЕ
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време Безплатно

Таблицата показва условията за търговия с борсово търгувани фондове в платформата MetaTrader 5. Колоната Марджин Pro показва марджина, който се прилага за професионални клиенти. Минималният обем за търговия е 1 дял (1 лот).

Име Код Валута Марджин Pro Марджин Комисиона¹
САЩ

iShares Russel 2000 ETF

#IWM

USD 10% 20% 0.05/лот

iShares 20-Year Treasury Bond ETF

#TLT

USD 10% 20% 0.05/лот

Global X Uranium ETF

#URA

USD 10% 20% 0.05/лот

ProShares Ultra Pro QQQ

#TQQQ

USD 10% 20% 0.05/лот

Global X Lithium&Battery Tech ETF

#LIT

USD 10% 20%
0.05/лот

¹ Комисионата се заплаща за всяка извършена сделка - както за откриване, така и за закриване на позиция. Начислената комисиона е във валутата на търговската сметка.

Работно време за търговия с борсово търгувани фондове

Работното време зависи от работното време на борсата, на която се търгува съответната компания:

Борса Работно време
САЩ 16:30 - 23:00

Борсови котировки в реално време

Котировките в платформата MetaTrader 5 са в реално време. Клиентите на БенчМарк не дължат такси за получаване на котировки.

Лихви при търгуване с борсово търгувани фондове (ETF)

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на деня, тя не подлежи на олихвяване. Върху позициите в борсово търгувани фондове, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция (покупка) се дължи лихва на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която фондът се търгува, плюс надбавка от 2.5%;
  • При къса позиция (продажба) се получава/дължи* лихва на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която фондът се търгува минус надбавка от 2.5%.

*Ако Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която се търгува фондът, минус 2.5%, е отрицателно число, то за късите позиции в CFD върху ETF също се дължи лихва.

Дивиденти и други корпоративни събития при търгуване с борсово търгувани фондове

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент. Изплащането се извършва на "Ex dividend" датата. Притежателите на къси позиции, чиито емитент обявява изплащане на дивидент, дължат дивидент, който ще бъде приспаднат от сметката им.

Начисляване на дивиденти при търговия със CFD върху борсово търгувани фондове (ETF)

Дивидентът се начислява в началото на работния ден (00:00 часа българско време) на "Ex-dividend" датата, обявена от фондът, който плаща дивидент. Точната стойност на дивидента се отразява в колона Суап в платформата MetaTrader заедно с дължимата лихва за деня. Актуалната стойност на дивидента може да бъде видяна в платформата след 19:00 часа българско време в деня преди "Ex-dividend" датата.

Начисляването на дивиденти става по следния начин: 

  • По дългите позиции (покупки) - нетната стойност на дивидента ще бъде добавена в колона Суап на отворената позиция. Тази стойност е равна на разпределения от фондът дивидент за един дял, намалена с размера на дължимия данък.
  • По късите позиции (продажби) - брутната стойност на дивидента ще бъде приспадната от колона Суап на отворената позиция.

На "Ex dividend" датата фондът започва да се търгува без право на получаване на дивидент. Това обстоятелство се отразява в цената на съответветния фонд.

Издаване на права при CFD върху борсово търгувани фондове (ETF)

Ако емитент обяви издаването на права, правата върху CFD върху борсово търгувани фондове не могат да бъдат упражнявани в платформата MetaTrader 5.

Проверка на приложимите за деня дивиденти и лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в CFD върху ETF-и могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Важно: Ако емитентът на емисията обяви, че тя ще бъде делистната от съответната борса и търговията с нейните фондове ще бъде преустановена, клиентите на БенчМарк, които имат позиции в този борсово търгуван фонд, ще трябва да ги затворят. Ако в последния ден на търговия позициите все още не са затворени, БенчМарк ще пристъпи към тяхното служебно затваряне по цената на затваряне в последната им търговска сесия.  

   

Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка