Често задавани въпроси

За всякакви други въпроси не се колебайте да ни потърсите на телефон 02 962 57 95 или в нашия онлайн чат.

В платформата на InteractiveBrokers търгувате с борсови акции, върху които придобивате реална собственост. Ще получите дивиденти на база на притежаваните от Вас акции, ако компания е обявила изплащане на дивидент и сте купили акциите преди така наречената "екс-дивидент" дата. Повече информация за размера на дивидентите и "екс-дивидент" датата ще намерите в панел Research, страница Dividends в платформата.

И чрез двете платформи може да търгувате акции, борсови фондове, фючърси, но основните разлики са значително по-ниските комисиони в платформата InteractiveBrokers, липсата на такса неактивност, както и по-голямото разнообразие от акции и борсово търгувани фондове (ETF).

Платформата InteractiveBrokers на БенчМарк дава изключително добра възможност за търговия с Криптовалути - без риск от кражба и специално съхранение на криптовалутите, при изключително ниски комисиони и без лихви (суап) за дългосрочни позиции в крипто. В платформата се предлагат за търговия акции върху Борсови фондове (ETF), които инвестират в криптовалути. Инвестицията в акции от тези фондове е на практика равностойна на покупка на реални криптовалути, тъй като промяна в цената на акциите съответства на промяната при реалните криптовалути.

За да търгувате с Борсови фондове върху Криптовалути, трябва да откриете "Марджин" сметка и да депозирате поне 2000 евро. Ако вече имате "Кеш" сметка и желаете да я промените на "Марджин", влезте в платформата, отидете на Manage Account и променете Account Type от Cash на Margin.

За откриване на "Кеш" сметка няма изискване за минимален депозит. За откриване на "Марджин" сметка се изисква депозит от поне 2000 евро. Чрез "Марджин"сметка може да се търгуват с Борсови фондове върху Криптовалути, може да се търгуват реални акции на марджин. може да се продават реални акции на късо, без да се притежават (реализиране на печалба от спад в цената).

За да продавате акции на късо, трябва да откриете "Марджин" сметка и да депозирате поне 2000 евро. Ако вече имате "Кеш" сметка и желаете да я промените на "Марджин", влезте в платформата, отидете на Manage Account и променете Account Type от Cash на Margin.