Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

24.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:


Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA)
На проведено на 23.06.2021 г. ОСА на Захарни заводи АД-Горна Оряховица (ZHZA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.158 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 30.07.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


23.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.


22.06.2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF)
На проведено на 17.06.2021 г. ОСА на Български фонд за дялово инвестиране АД-София (BPEF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 17.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)
На проведено редовно ОСА от 14.06.2021 г. на Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София (PLG)  е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент от 0.00257 лв. на акция;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 21.07.2021 от 10:00 ч. в гр.София, хотел Кристъл Палас, ул. Шипка № 14.

Повече информация може да намерите тук


21.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД, ISIN: BG1100027983, борсов код: HSI, свиква ОСА на 19.07.2021 от 09:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет.7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук


18.06.2021

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Декотекс АД-Сливен (DEX)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Обединена българска банка АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News


17.06.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Фазерлес АД-Силистра (FZLS)
На проведено на 16.06.2021 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2021 г.

2.Уведомление за паричен дивидент:

Емитент: Лавена АД-Шумен (LAV)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук


16.06.2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, борсов код BPD
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05755 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA)
На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.07368421 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 09.08.2021 г.
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Юробанк България АД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.


15.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99 ет 7.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Билдингс АДСИЦ, ISIN: BG1100084075, борсов код: SFB, свиква ОСА на 24.06.2021 от 12:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за паричен дивидент:

Градус АД уведомява за взето решение за изплащане на дивидент на проведеното ОСА на 11.06.2021г.Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; Срок за изплащане на дивидента: - три месеца; Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и клонове на Уникредит Булбанк АД;Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.06.2021 г.

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100031068, борсов код: SFI, свиква ОСА на 24.06.2021 от 08:00 ч. в гр. гр.София, гр. София, на адрес ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3.

Повече информация може да намерите тук


12.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК ЛОЗОВО АД, ISIN: BG11ZSBUAT17, борсов код: ZSK, свиква ОСА на 12.07.2021 от 11:00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


10.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ISIN: BG11GOGOAT17, борсов код: GDBT, свиква ОСА на 12.07.2021 от 10:00 ч. в  гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна 12.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук


05.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 09.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИТС, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES

Поради липса на кворум, свиканото на 01.06.2021 редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИТС не се е провело.

Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11:00 ч. на същото място - гр. София, гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди и при същия дневен ред.

Повече информация може да намерите тук


03.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Желязкова, 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква ОСА на 01.07.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул.Княз Борис I, 82, ет.2, ап.3.

Повече информация може да намерите тук


02.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, гр. София, ул. Шипка № 14, хотел Кристал Палас.

Повече информация може да намерите тук


01.06.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100064077, борсов код: CBAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в град Дебелец, м.Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАРМХОЛД АД, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ЖК Младост, бул. Република, сграда на МЦ Младост.

Повече информация може да намерите тук


31.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Aгроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий №22.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД, ISIN: BG1100006979, борсов код: KRS, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан енд сий пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД, ISIN: BG11MOSTAT10, борсов код: ZAFA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев 16.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ , ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитъл АДСИЦ, ISIN: BG1100006177, борсов код: GLMC, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка 10, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100010971, борсов код: MELH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД, ISIN: BG1100050084, борсов код: OCW, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Северооп Гъмза Холдинг АД, ISIN: BG1100026985, борсов код: GAMZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 13:00 ч. в  гр. София 1700, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАРНА-ПЛОД АД, ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОТЛОСТРОЕНЕ АД*, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код: KOTL, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул.История славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

* считано от 27.05.2021г.,  Котлостроене АД е отписано като публично дружество.

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни Пясъци АД, ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код: ZLP, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:30 ч. в гр. Варна, к.к."Златни пясъци", х-л "Адмирал", конферентна зала.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100018057, борсов код: ICPD, свиква ОСА на 28.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 4 /.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 22, ЕТ.1.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВИНЗАВОД АД., ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква ОСА на 29.06.2021 от 16:00 ч. в гр. Асеновград, бул.България 75.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ, ISIN: BG1100028064, борсов код: CHG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Пловдив, бул."Христо Ботев" № 49, ет.2, офис ССС.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ, ISIN: BG1100069068, борсов код: ERG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Север Холдинг АД , ISIN: BG1100034989, борсов код: SEVH, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Варна, Цар Асен 5 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агро Финанс АДСИЦ, ISIN: BG1100039061, борсов код: AGF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. гр. Пловдив, бул. Дунав №5.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, ISIN: BG1100001053, борсов код: BREF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 07:00 ч. в гр. София, бул. "Драган Цанков" 36, сграда ИНТЕРПРЕД СТЦ София, ет. -1, блок А, зала Варна.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Родна земя Холдинг АД, ISIN: BG1100051983, борсов код: HRZ, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Владимир Вазов № 83.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 13:00 ч. в гр. София, ул."Дамян Груев" No.1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук


28.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. България 39.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ ИМОТИ АДСИЦ , ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ-Козлодуй.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Асеновград , ул. "Иван Вазов" №2.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕКСИМ БАНК АД, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София , бул. "Тодор Александров" 117.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква ОСА на 30.06.2021 от 08:00 ч. в гр. София, гр. София р-н Слатина бул Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Нов Век АД, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква ОСА на 29.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. "Кораб планина" № 13.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София; Район р-н Възраждане; "Георг Вашингтон" № 19, Ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр.Варна, район Примирски, бул."Княз Борис 1" №111, Бизнес Център, ет.9.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква ОСА на 29.06.2021 от 12:00 ч. в гр. Пловдив, ул Нестор Абаджиев 37 ет.2.

Повече информация може да намерите тук


27.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква ОСА на 21.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестиционна компания Галата АД, ISIN: BG1100035135, борсов код: GTH, свиква ОСА на 08.06.2021 от 11:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ.ГЕОРГИ СТАМАТОВ 1.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ, ISIN: BG1100017075, борсов код: ARCT, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феърплей Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква ОСА на 28.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, офис сграда Хил Тауър, бул. Джеймс Баучер № 76А, в залата на първи етаж.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД - в ликвидация, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. Витоша, бул./ул. ВЕЦ - Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:30 ч. в с.Николово, п.к.7057, общ.Русе, обл.Русе .

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Вега АД, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква ОСА на 25.06.2021 от 13:00 ч. в гр. ПЛЕВЕН , Административна сграда на Кайлъка ресурс АД, Западна индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай ГРУП АД, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 09:30 ч. в  гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Ал. Малинов № 75.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква ОСА на 28.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа №2.

Повече информация може да намерите тук,

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Проучване и добив на нефт и газ АД, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква ОСА на 28.06.2021 от 14:30 ч. в  гр.София, ул."Стефан Караджа" №2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Юрий Гагарин АД, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H, свиква ОСА на 28.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, район "Средец", пл. "Петко Р. Славейков" №7, вх.Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Грийн Енерджи Фонд АД, ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска № 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грейт Лък АД, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква ОСА на 25.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, район Средец, ул. Добруджа № 6, ет. 3 /.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАТЕКС АД, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул."Маньо Стайнов" №4.

Повече информация може да намерите тук


26.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алкомет АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква ОСА на 09.06.2021 от 14:00 ч. в гр.Шумен, Втора Индустриална Зона.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОНБАТ АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква ОСА на 10.06.2021 от 10:30 ч. в  гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Градус АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква ОСА на 11.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Стара Загора, Парк хотел "Загорка" ул. Хан Аспарух 50.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Черноморски холдинг АД , ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ.АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ 80А.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан Енд Сий Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр.Варна, бул. Генерал Колев № 14, вх. Б.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕМКА АД Севлиево, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Севлиево, ул. Никола Петков №30.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115.

Повече информация може да намерите тук

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква ОСА на 14.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72.

Повече информация може да намерите тук

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, Г.С. Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква ОСА на 14.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ПЛОВДИВ, ул. Белград 2, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие - Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ж.к. Дианабад, район Изгрев, ул. Лъчезар Станчев № 5, офис сграда А, ет. 7.

Повече информация може да намерите тук

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 8.

Повече информация може да намерите тук

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД НАДЕЖДА АД, ISIN: BG1100041984, борсов код: NAD, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, ул.Енос 2, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец-ХХИ АД, ISIN: BG11KOKOAT15, борсов код: HHI, свиква ОСА на 15.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение № 2, Административна сграда.

Повече информация може да намерите тук

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛАВЕНА АД, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Шумен, Индустиална зона.

Повече информация може да намерите тук

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МОМИНА КРЕПОСТ АД, ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код: MKR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 23.

Повече информация може да намерите тук

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХОЛДИНГ ВАРНА АД., ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR, свиква ОСА на 15.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 16.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Русе, ул.Тец Изток.

Повече информация може да намерите тук

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД, ISIN: BG1100014189, борсов код: GTP, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков 7, вх. Б, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАЗЕРЛЕС АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква ОСА на 16.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона "Запад".

Повече информация може да намерите тук

23.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF, свиква ОСА на 17.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

24.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД, ISIN: BG1100004206, борсов код: SQC, свиква ОСА на 17.06.2021 от 10:30 ч. в гр. гр.София , ул. "Граф Игнатиев" №13, вх.Б, ап.13.

Повече информация може да намерите тук

25.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА АД, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква ОСА на 18.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Казанлък, ул. "Вожели" 3.

Повече информация може да намерите тук

26.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Дебтс Мениджмънт АД, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Три Уши ет.6.

Повече информация може да намерите тук

27.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АЛТЕРОН АДСИЦ, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. ВАРНА, УЛ. Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА, 3.

Повече информация може да намерите тук

28.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

29.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ АД, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква ОСА на 21.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

30.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в  гр.Несебър к.к.Сл.бряг хотел Кукс Клуб.

Повече информация може да намерите тук

31.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 21.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

32.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФАВОРИТ ХОЛД АД, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH, свиква ОСА на 21.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.История Славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук

33.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD, свиква ОСА на 22.06.2021 от 14:00 ч. в  гр. София 1784, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала Ню Йорк Сити- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук

34.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

35.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 1.

Повече информация може да намерите тук

36.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ИНВЕСТОР.БГ АД, ISIN: BG1100019048, борсов код: IBG, свиква ОСА на 22.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1.

Повече информация може да намерите тук

37.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM, свиква ОСА на 22.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5.

Повече информация може да намерите тук

38.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТОПЛИВО АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL, свиква ОСА на 22.06.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул. "Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

39.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 23.06.2021 от 11:00 ч. в гр.Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис първи №29.

Повече информация може да намерите тук

40.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЛОМСКО ПИВО АД, ISIN: BG1100043071, борсов код: LOMP, свиква ОСА на 23.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15.

Повече информация може да намерите тук

41.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH, свиква ОСА на 23.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена холдинг АД, хотел Азалия.

Повече информация може да намерите тук

42.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ, ISIN: BG1100047056, борсов код: BGIG, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

43.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, пл. България №1.

Повече информация може да намерите тук

44.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елана Фонд за земеделска земя АДСИЦ, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12.

Повече информация може да намерите тук

45.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАБИЛЕ - ЛБ АД, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL, свиква ОСА на 24.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Ямбол, ул.Обходен път Запад №57 .

Повече информация може да намерите тук

46.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Лев инвест АДСИЦ, ISIN: BG1100098075, борсов код: LEVI, свиква ОСА на 24.06.2021 от 10:30 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

47.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL, свиква ОСА на 24.06.2021 от 14:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

48.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква ОСА на 24.06.2021 от 09:00 ч. в гр.София, ул."Солунска" №2.

Повече информация може да намерите тук

49.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква ОСА на 25.06.2021 от 14:00 ч. в гр. СОФИЯ, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук

50.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

АКУМПЛАСТ АД, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код: AKUM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 08:00 ч. в гр. ДОБРИЧ, УЛ."СВЕЩЕНИК ПАВЕЛ АТАНАСОВ" 20.

Повече информация може да намерите тук

51.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БИОИАСИС АД, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA, свиква ОСА на 25.06.2021 от 15:00 ч. в гр. гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6.

Повече информация може да намерите тук

52.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква ОСА на 25.06.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук

53.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ДЕБИТУМ ИНВЕСТ АДСИЦ, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул.Енос 2.

Повече информация може да намерите тук

54.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест Пропърти АДСИЦ, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Враца, ул."Христо Ботев" 20.

Повече информация може да намерите тук

55.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПАРК АДСИЦ, ISIN: BG1100016051, борсов код: PARK, свиква ОСА на 25.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул.Черни връх 53.

Повече информация може да намерите тук

56.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.Ралевица 74 те.3.

Повече информация може да намерите тук

57.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, гр. София ул.Ралевица 74 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

58.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс - Заложни къщи АД, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP, свиква ОСА на 25.06.2021 от 12:00 ч. в гр. София, ул.Ралевица 74 ет.3.

Повече информация може да намерите тук

59.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Русе ЕАД, ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR, свиква ОСА на 25.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Русе, ул.Тец Изток.

Повече информация може да намерите тук

60.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: BHC, свиква ОСА на 02.06.2021 от 16:00 ч. в гр. София, ул.Незабравка 25.

Повече информация може да намерите тук

61.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

МЕТАЛОПАК АД, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква ОСА на 03.06.2021 от 11:00 ч. в гр. КАРНОБАТ, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА.

Повече информация може да намерите тук

62.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква ОСА на 04.06.2021 от 10:00 ч. в гр. Разград, ул.Тутракан 4.

Повече информация може да намерите тук

63.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СОФАРМА АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква ОСА на 04.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Партер, Търговски Център Софарма Бизнес Тауърс, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

64.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ, ISIN: BG1100026068, борсов код: FEEI, свиква ОСА на 28.06.2021 от 11:00 ч. в гр.София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев № 20.

Повече информация може да намерите тук

65.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 28.06.2021 от 13:00 ч. в гр. Варна, ул. ГЕОРГИ СТАМАТОВ, 1.

Повече информация може да намерите тук

66.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Централна Кооперативна банка АД, ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, Бул. Цариградско шосе 87.

Повече информация може да намерите тук

67.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон №19 ет.2 .

Повече информация може да намерите тук

68.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Билборд АД, ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, ниско тяло, ет. 2 .

Повече информация може да намерите тук

69.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален холдинг България АД, ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslyn Central Park Hotel Sofia, Конферентен етаж С, Конферентна Зала 1 .

Повече информация може да намерите тук

70.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Крепежни изделия АД, ISIN: BG11KRPLAT10, борсов код: KREP, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15.

Повече информация може да намерите тук

71.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Неохим АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH, свиква ОСА на 29.06.2021 от 14:00 ч. в гр. Димитровград, ул."Химкомбинатска.

Повече информация може да намерите тук

72.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТ ФЛОТ-БУРГАС АД, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр. БУРГАС, ул. "Княз Александър Батенберг" №1.

Повече информация може да намерите тук

73.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПОРТОВИ ФЛОТ 99 АД, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква ОСА на 29.06.2021 от 11:00 ч. в гр.София, р-н Връбница, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук

74.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ, ISIN: BG1100060075, борсов код: PRC, свиква ОСА на 29.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139.

Повече информация може да намерите тук

75.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдингово дружество Дунав АД, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV, свиква ОСА на 29.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Враца, ул.Стоян Кялъчев № 6.

Повече информация може да намерите тук

76.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Екуити Холдинг АД, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE, свиква ОСА на 30.05.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук

77.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ АГРО АД, ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква ОСА на 30.06.2021 от 14:00 ч. в гр.Варна, ул. "Генерал Колев" 12.

Повече информация може да намерите тук

78.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български транспортен холдинг АД, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 09:00 ч. в гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 242.

Повече информация може да намерите тук

79.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. ПАЗАРДЖИК, ул. "Мильо Войвода" №1.

Повече информация може да намерите тук

80.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Илевън Капитал АД, ISIN: BG1100011193, борсов код: 11C, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 31, Campus X, Сграда 1.

Повече информация може да намерите тук

81.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КАУЧУК АД, ISIN: BG11KAPAAT12, борсов код: KAU, свиква ОСА на 30.06.2021 от 15:00 ч. в гр. СОФИЯ, БУЛ. ВИТОША №39, ЕТ.3, АП.5.

Повече информация може да намерите тук

82.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пловдив Тех Парк АД, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Вълко Шопов" 14.

Повече информация може да намерите тук

83.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр. София, бул.Цар Борис III 140.

Повече информация може да намерите тук

84.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трейс Груп Холд АД, ISIN: BG1100049078, борсов код: T57, свиква ОСА на 30.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов 12.

Повече информация може да намерите тук

85.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трансинвесмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV, свиква ОСА на 30.06.2021 от 10:00 ч. в гр.София, бул. Черни връх 43 .

Повече информация може да намерите тук

86.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, свиква ОСА на 01.06.2021 от 11:00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 54 - 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

87.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021г. от 11:00ч. в гр.Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1.

Повече информация може да намерите тук

88.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 1.

Повече информация може да намерите тук

89.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Портови флот 99 АД-София, ISIN: BG1100019196, борсов код: PF99, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6.

Повече информация може да намерите тук


25.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кораборемонтен завод ОДЕСОС АД, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква ОСА на 26.05.2021 от 16:00 ч. в гр. Варна, град Варна, Островна зона, Кораборемонтен завод "Одесос" АД.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100112066, борсов код: SPRO, свиква ОСА на 26.05.2021 от 09:00 ч. в гр. София, ул.Кърниградска 19.

Повече информация може да намерите тук


19.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД, ISIN: BG1100040101, борсов код: EAC, свиква ОСА на 20.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент Център Зала 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина холд АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква ОСА на 20.05.2021 от 11:00 ч. в гр. София, гр. София ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ, ISIN: BG1100102059, борсов код: QUAD, свиква ОСА на 20.05.2021 от 10:00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов № 4.

Повече информация може да намерите тук


18.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

КОРАДО - България АД, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG, свиква ОСА на 19.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Стражица, Гладстон № 28.

Повече информация може да намерите тук


12.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХЕС АД, ISIN: BG11HIYMAT14, борсов код: HES, свиква ОСА на 13.05.2021 от 13:30 ч. в  гр.Ямбол, ул.Пирин 1, зала 1.

Повече информация може да намерите тук


11.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛХИМ-ИСКРА АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква ОСА на 12.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9.

Повече информация може да намерите тук


10.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска роза АД, ISIN: BG11BAKAAT18, борсов код: ROZA, свиква ОСА на 11.05.2021 от 13:30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1.

Повече информация може да намерите тук


06.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA, свиква ОСА на 07.05.2021 от 11:00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул.Свети княз Борис Първи №29.

Повече информация може да намерите тук


05.05.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина Холд АД-София, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Фр. Ж. Кюри 20, ет. 9

Повече информация може да намерите тук


04.05.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД, ISIN: BG1100104980, борсов код: ZNTH, свиква ОСА на 05.05.2021 от 10:30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Котлостроене АД, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код: KOTL, свиква ОСА на 05.05.2021 от 09:00 ч. в гр. София, бул.История славянобългарска 8.

Повече информация може да намерите тук


26.04.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ Електро България АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 27.04.2021 от 11:00 ч. в  гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук


20.04.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД, ISIN: BG1100024113, борсов код: CEZE, свиква ОСА на 21.04.2021 от 11:00 ч. в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук


08.04.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток Плюс АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква ОСА на 09.04.2021 от 11:00 ч. в гр.Банкя, ул.Княз Борис 1, №16, ет.2.

Повече информация може да намерите тук


04.04.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик БМТ АД, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 от 12:00 ч. в гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ. Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24.

Повече информация може да намерите тук


01.04.2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква ОСА на 02.04.2021 от 10:00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2 ет.2.

Повече информация може да намерите тук


24.03.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елхим Искра АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Искра 9.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH
Поради липса на кворум, свиканото за 19.03.2021 г. извънредно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас  не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 02.04.2021 г. от 10.00 ч. на същото място- гр.Пловдив, ул.Белград, ет.2 и при същия дневен ред. 

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток плюс АД-Банкя, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP,  свиква редовно ОСА на 09.04.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик БТМ АД-Пазарджик, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква ОСА на 05.04.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Д-р Н. Ламбрев 24.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев № 1.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С хидравлик АД-Казанлък, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код:MSH, свиква редовно ОСА на 18.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68.

Повече информация може да намерите тук


12.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: 6A7, свиква извънредно ОСА на 17.03.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 1

Повече информация може да намерите тук


03.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук


02.02.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД-София, ISIN:BG11PESOBT13, борсов код: 5PET, свиква извънредно ОСА на 02.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: 4KO, свиква извънредно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Слънчо АД-Свищов, ISIN:BG1100037008, борсов код: SLR, свиква редовно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД-Варна, ISIN: BG1100012092, борсов код: 6MF, свиква извънредно ОСА на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


22.01.2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN: BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук


22.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN:BG2100016133, борсов код: BOHB, свиква ОСА на 29.12.2020г. от 11:00 в. в гр.София ул.Добруджа 6.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Център АД-София, ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД-София, ISIN:BG1100007076, борсов код: 5BI, свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN:BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук


07.12.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Партер, Търговски център СБТ, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук


23.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN:BG1100006979, борсов код: 5T3, свиква ОСА на 23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А.

Повече информация може да намерите тук


18.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10, борсов код:6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,представи актуализирана покана и допълнителни материали за свикване на извънредно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 часа в гр. София, пл. Света Неделя 5, с включени допълнителни точки в дневения ред.

Повече информация може да намерите тук


13.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100013108,  борсов код:VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN:BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


10.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук


09.11.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства - Webex на Cisco.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук


26.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066, борсов код: 6SR, свиква ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук


14.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,  свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: 6AN, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр.Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


30.09.2020г.

1.Уведомление за предстоящо изплащане на дивидент:

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 28.09.2020 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
Брутен дивидент на една акция: 0.1241487 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.10.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.10.2020 г.

Повече информация може да намерите тук


09.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN: BG11DODOVT18, борсов код: 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември 8.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код: 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73.

Повече информация може да намерите тук