Facebook Pixel

Корпоративни събития

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 110г, ал. 3 от ЗППЦК ви информираме за следните корпоративни събития на публични дружества:

26.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066, борсов код: 6SR, свиква ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук


14.10.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB,  свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: 6AN, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква ОСА на 30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр.Варна, ул.Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул."Антим I" No.14.

Повече информация може да намерите тук


30.09.2020г.

1.Уведомление за предстоящо изплащане на дивидент:

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU)
На проведено на 28.09.2020 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (5BU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
Брутен дивидент на една акция: 0.1241487 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.10.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.10.2020 г.

Повече информация може да намерите тук


09.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN: BG11DODOVT18, борсов код: 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Добрич, бул. 25-ти септември 8.

Повече информация може да намерите тук


08.09.2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12.

Повече информация може да намерите тук

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди.

Повече информация може да намерите тук

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код: 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73.

Повече информация може да намерите тук