MetaTrader VPS

Динамичните финансови пазари изискват отлична свързаност към сървърите за търговия и стабилна системна конфигурация. MetaTrader VPS е иновационна услуга, която дава сигурност, че платформата MetaTrader ще работи стабилно и без прекъсване дори при изключен компютър.

Услугата е особено подходяща за трейдъри, използващи автоматизирани (Expert Advisors). Клиентските виртуални сървъри се намират във високотехнологичен хостинг център, гарантиращ непрекъсната връзка със сървъра за търговия. Това означава, че платформата ще работи независимо от външни фактори, като спирания на тока или проблеми с интернет връзката. Паралелно с това физическата близост на хостинг центъра до сървъра за търговия гарантира изключително ниска латентност на връзката (средно 4 ms), което подобрява времето за реакция на експертната система и скоростта на изпълнението на сделките.

Изнасянето на платформата за търговия на виртуалния сървър (VPS), позволява оставянето на експертната система да работи необезпокоявана от други приложения. Ако се използва личен компютър за други приложения и функции, има вероятност някоя от тези програми да блокира и това да доведе до нестабилно поведение на платформата. 

Друго предимство на MetaTrader VPS е възможността платформата за търговия да се следи от различни места. Във виртуалния сървър може да се влезе от произволен компютър, без да е нужно да се инсталира специален софтуер или да се правят сложни предварителни настройки. Трябва единствено да се знае личния IP адрес и данните за вход.

MetaTrader VPS дава възможност да се търгува през MetaTrader, ако се използва компютър с iOS, Linux или друга операционна система, различна от Windows.

Важно: MetaTrader VPS се предлага в партньорство с Commercial Network Services, водещ международен доставчик на подобен тип услуги. Поради тази причина, БенчМарк не носи отговорност за каквито и да било загуби, разходи, разноски или отговорности, понесени или претърпени от клиентите, поради повреда в системата, закъснения в предаването на информация и други пречки от техническо естество.

Конфигурация на виртуалния сървър

Услугата MetaTrader VPS предоставя достъп до следните сървърни ресурси: 

  • 2048MB RAM
  • 45GB дисково пространство
  • 2 процесорни ядра
  • Личен IP адрес

Сървърите работят с Windows 2016/2019 и използват платформа за виртуализация Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V е изключително стабилна и за разлика от други алтернативни приложения предлага на потребителите следните предимства:

  • Всеки MetaTrader VPS потребител може да използва максимума на ресурсите на акаунта си без това да повлияе отрицателно на останалите потребители
  • Гарантиран достъп до цялото количество RAM в пакета. На практика всеки клиент използва отделна част от хардуера на сървъра
  • Инсталирането на ъпдейти на операционната система и рестартирането става само по желание и във времето, което е най-удобно за клиента
  • Възможност за настройване на приоритета на платформата за търговия като системно приложение, което да гарантира допълнителна стабилност

Достъп до MetaTrader VPS

Всички клиенти на БенчМарк с реални търговски сметки могат да използват услугата MetaTrader VPS, като месечната такса е 35 USD.

Достъпът до MetaTrader VPS може да бъде активиран от клиентския сайт BenchMark Clients.