Десето юбилейно издание на Ден без такси и комисиони в платформата BG Trader на 12 юни 2024 г.

03.06.2024

Уважаеми клиенти,


За десета поредна година Българската фондова борса, в партньорство с инвестиционен посредник БенчМарк Финанс, организира „Ден за акции". Инициативата ще се проведе на 12 юни 2024 г., като в рамките на търговската сесия всички физически лица ще имат възможност да търгуват без такси и комисиони на регулиран пазар на БФБ, включително и пазар BEAM, през платформата на БенчМарк Финанс - BG Trader.

Важно: Стойността на една поръчка не може да надвишава 2 000 лв., а в рамките на деня няма да бъдат таксувани до 15 броя изпълнени поръчки, направени от едно физическо лице. В обхвата на инициативата са включени инструментите, допуснати до търговия на Основен пазар на БФБ, Сегмент акции „Premium”, Сегмент акции „Standard”, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, Сегмент за борсово търгувани продукти, Сегмент “Акции” и Сегмент “Дружества със специална инвестиционна цел”  на Алтернативен пазар BaSE, както и инструментите, допуснати до търговия на Пазара за растеж на МСП beam.

 

Всички изпълнени поръчки за покупка или продажба на финансови инструменти, отговарящи на горните условия, ще бъдат освободени от такси и комисиони към инвестиционен посредник БенчМарк Финанс, БФБ и Централен депозитар.


При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

БенчМарк Финанс