В офис

 

Заповядайте в нашия офис, където ще ви бъде предоставен договорът за търговия. Може да се запознаете предварително с него в страница Документи.

    В случай че договорът се сключва чрез пълномощник, трябва да представите нотариално заверено пълномощно и копие от личната карта на упълномощителя. Образец на пълномощното можете да изтеглите от тук.