Анализ | Goldman Sachs понижи прогнозата си за британския паунд

09.08.2023

Валутните стратези на инвестиционната банка Goldman Sachs понижиха прогнозата си за представянето на британския паунд. Новината идва на фона на решението на Английската централна банка от миналата седмица да повиши с 0.25% основния лихвен процент до 5.25%.

Според анализаторите на банката, възходящата тенденция при британския паунд все още е в сила. Но фактът, че Английската централна банка забавя ход с лихвените повишения дава основания да се очаква, че поскъпването при паунда ще се забави.

“Смятаме, че решението на Английската централна банка от миналата седмица е малко разочароващо”

Това заяви Камакшия Триведи, който е директор на отдела за глобална валутна търговия в Goldman Sachs.

През последните месеци от инвестиционната банка са бичо настроени относно перспективите пред британската валута заради агресивните лихвени повишения. През юни основният лихвен процент във Великобритания беше вдигнат с 0.5%. Миналата седмица обаче повишението бе само с 0.25%.

Последни 5 лихвени повишения на банката

Месец Лихва Промяна
3 август 5.25% +0.25%
22 юни 5.00% +0.50%
11 май 4.50% +0.25%
23 март 4.25% +0.25%
2 февруари 4.00% +0.50%

 

“Централните банкери обясниха последното повишение от 25 базисни пункта с по-добрите данни за инфлацията в сравнение с юни, когато повишението на лихвите бе с 50 базисни пункта”, заяви Триведи.

Сега вниманието на инвеститорите е насочено към данните за инфлацията, които ще бъдат публикувани на 16 август. В случай че инфлационният натиск продължи да отслабва, действията на централните банкери ще бъдат по-умерени по отношение на вдиганията на лихвите.

От друга страна, някои анализатори смятат, че позицията на Английската централна банка за “по-високи лихви за по-дълго време” е фактор, който може и да подкрепи паунда.

Според Камакшия Триведи обаче поскъпването на британската валута ще бъде ограничено, тъй като Английската централна банка значително е смекчила тона си по отношение на паричната политика.

Какви са прогнозите за EUR/GBP?

прогнози валути

“Според оценките ни икономическите условия в Обединеното кралство все още са далеч от тези в другите развити икономики, поради което за пауза в лихвените повишения е още рано да се говори. А това е фактор, който дори и с по-бавни темпове ще подкрепя представянето на британската валута”, коментира Триведи.

На тази база валутните стратези на Goldman Sachs ревизираха прогнозите за двойката EUR/GBP за следващите 3, 6 и 12 месеца съответно до нива от 0.86, 0.85 и 0.84. Предишните прогнози бяха съответно 0.85, 0.84 и 0.84.

Още анализи и пазарни статистики

Разгледайте новата секция АнализиPRO след вход в Портала за реални клиенти.
графика търговия с SP500

Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.