Анализ | Пазарите не вярват на думите на Фед, но има ли варианти за действия?

16.01.2023

Добрите данни за инфлацията в САЩ, които видяхме през миналата седмица, накараха инвеститорите да поставят под съмнение плановете на Федералния резерв за повишаване на лихвите до заявените 5%.

От пазарните движения, които видяхме след публикуването на инфлационните данни, можем да кажем, че като че ли пазарите не проявяват особен интерес за това къде точно ще бъде основната лихва. Изглежда, че се игнорира решителността на Фед за повишаване на лихвите, като се създава усещането, че предварителните насоки и говорене от страна на банката по отношение на монетарната ѝ политика вече не действат.

Възможно е Фед да прибегне до употребата на други инструменти от арсенала си, за да убеди пазарите в решимостта си по отношение на финансовите условия. Например намаляването на баланса на централната банка е вероятен инструмент, към който може да се прибегне.

Намаляването на баланса (или така нареченото „Количествено затягане – Quantitative Tightening“) e процес, при който централната банка пуска обратно на пазара книжа, които е закупила преди време, с цел да стимулира икономиката.

По време на последните две кризи – тази от 2008 и Ковид кризата от 2020, Фед закупи огромен обем от дългови книжа (ипотечни и ДЦК), с което разшири баланса си до над 5 трлн. долара. Сега пред централните банкери на САЩ стои нелеката задача този баланс да бъде свит.

Инвеститорите са наясно, че централната банка на САЩ е вече към края на цикъла на повишение на лихвите, поради което не е изключено през 2024 г. да видим и първо понижение на лихвите.

Въпреки това от Фед продължават да се придържат към тезата, че лихвите трябва да достигнат 5%, а финансовите условия - затегнати за по-дълъг период от време. Въпреки ястребовите коментари от централните банкери, индексът на финансовите условия на Фед за Чикаго се понижи до най-ниските си нива от май 2022.

Последният ход на пазарите срещу Фед бе рязкото понижение на доходността по 2-годишните американски ценни книжа, която се понижи до най-ниското си равнище от октомври миналата година. Това показва, че инвеститорите смятат таргетът на Фед от 5%, че няма да бъде достигнат въпреки уверенията.

На този фон пред Федералния резерв остава само възможността да започне да свива по-агресивно баланса си, за да запази лихвените проценти високи, а долара – силен. По този начин финансовите условия ще бъдат достатъчно затегнати. Понижението при доходността на краткосрочните американски ценни книжа е тест от страна на пазарите към Фед и това, доколко централната банка е решена да поддържа затегнати паричните условия.

Ако централните банкери са толкова сериозни, колкото твърдят, в скоро време ще се наложи да прибегнат до по-сериозно освобождаване на дългови книжа от своя баланс, за да задържат паричната политика рестриктивна. В противен случай рискуват да загубят контрол върху пазарите.

В случай че членовете на FOMC запазят размера на дълговите книжа, които пускат на пазара без промяна, това ще е знак, че Фед е съгласен с облекчаването на финансовите условия, което пък ще даде зелена светлина за рали на фондовите пазари.

 


Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение.