Анализ | Защо се очаква рецесия?

21.06.2022

Последните няколко години се отличават с повишена волатилност на финансовите пазари, която се очаква да продължи поради голямата вероятност от настъпване на рецесия във водещите икономики.

Редица различни фактори могат да бъдат изведени като основна причина за очакваното икономическо забавяне, но основните несъмнено са вдигането на лихвите от централните банки, скъпата енергия и войната в Украйна.

Други важни показатели, които също накланят везните към потенциална рецесия, са прогнозите на потребителите и бизнеса. От една страна индикаторите, измерващи потребителските очаквания в САЩ и Европа, регистрират понижение, а от друга, направено проучване от The Conference Board, показва, че 76.1% от изпълнителните директори в САЩ очакват рецесия в началото на 2023 г.

Бизнес и потребители

Очакванията имат ключова роля, тъй като определят нагласите за бъдещото потребление и производство.

Ако домакинствата очакват настъпване на рецесия, предвид все още пресните спомени от влиянието на пандемията върху трудовия пазар, много от потребителите биха избрали да ограничат своите разходи. Това ще увеличи спестяванията и ще намали потреблението на стоки и услуги.

Бизнес очакванията за рецесия ще доведат до намаляване при предлагането на стоки и услуги. Причината е, че излишното производство в подобна ситуация ще доведе до допълнителни разходи, които всеки ефективен мениджмънт би се постарал да избегне.

Крайната комбинация включва по-ниско потребление и производство, което е предпоставка за забавяне на икономиката и настъпване на рецесия.

Вдигане на лихвите

Високата инфлация все повече притиска банките към агресивно вдигане на лихвите. Доказателство е последното решение от страна на Фед за вдигане на лихвите с 0.75%, най-голямо повишение от 1994 г., което беше взето на 15 юни 2022 г.

Подобни агресивни вдигания на лихвите от централните банки са доказан във времето инструмент, който може да понижи високата инфлация, но едновременно с това води и до забавяне на икономиките. Предвид по-бавния икономически растеж, вдигането на лихвите може да предизвика рецесия.

Скъпа енергия и война в Украйна

Енергията започна да поскъпва още през 2021 г., което затрудни дейността на редица компании, особено на по-малките и средните, които са гръбнакът на повечето икономики. Значително поскъпване при енергийните суровини последва след нахлуването на Русия в Украйна и към момента цените на изкопаемите горива продължават да се намират около най-високите си нива за последните години.

Подобни високи разходи за компаниите имат негативно влияние върху производството и намаляват техните печалби. Повечето бизнеси се стремят да запазят своята рентабилност чрез повишаване на цените, което увеличава инфлацията и може да намали търсенето от страна на потребителите.

Очаквани движения при инструментите

Исторически погледнато, рецесията води до разпродажби при акциите, поскъпване при металите, най-вече златото, който е основният актив убежище, поевтиняване на енергийните суровини и повишаване при щатския долар.

Вече виждаме започналите разпродажби при акциите, а златото се намира в близост до най-високите си стойности за всички времена. Предвид настоящите условия, трендовете при индексите, акциите и металите най-вероятно ще се запазят през следващите месеци.

Ситуацията около енергията е малко по-различна заради войната в Украйна и поради тази причина не виждаме поевтиняване при изкопаемите горива. Ако войната продължи, дори при настъпване на рецесия, поради факта, че Русия е един от най-големите производители и износители на енергия в света, е възможно не само да не видим поевтиняване при енергийните суровини, но да станем свидетели на нови възходящи трендове.

По време на несигурност инвеститорите насочват своя капитал към активи убежища като златото. Друг такъв актив е щатският долар. Точно поради тази причина виждаме, че доларът поскъпва спрямо другите основни валути от началото на 2021 г., когато започна да се говори за повишен риск от инфлация. Текущата ситуация предполага, че възходящият тренд при долара е по-вероятно да се запази. Но е възможно да се наблюдава корекция и поевтиняване на щатската валута, ако икономиката на САЩ навлезе първа в рецесия.

Трябва ли трейдърите да се притесняват от настъпване на рецесия?

Рисковете и несигурността през последните години осигуряват по-висока волатилност на финансовите пазари. Към момента продължават да съществуват множество рискове, включително и този от настъпване на рецесия. От гледна точка на трейдъра обаче, това са благоприятни условия за търговия, защото предизвикват движения при всички инструменти в двете посоки.

 

За да следите пазарите, влезте във вашата сметка за търговия.


Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение. 51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.