Анализ | На прага ли сме на паритет между еврото и долара?

17.05.2022

От средата на миналата година досега тенденцията при еврото е низходяща. Нещо повече – през изминалата седмица валутата проби под нивото от 1.05 спрямо щатския долар и по този начин се доближава все по-близо до паритет.

Паритет е, когато едно евро струва точно един долар. За последно двойката EURUSD беше в състояние на паритет преди 20 години. Но дали ще се случи отново?

Какви са причините за слабостта на еврото?

Има няколко основни фактора, които влияят върху представянето на единната валута. Първият е ултра разхлабената парична политика на Европейската централна банка. От ЕЦБ продължават да държат основните лихви на нулеви нива, въпреки че през последната една година равнището на инфлация в еврозоната се ускори значително.

От друга страна, централната банка на САЩ – Федералният резерв, вече започна да затяга паричната си политика. На заседанието през март Фед повиши лихвите с 0.25%, а през май с още 0.5%, което е най- агресивното повишение от 22 години.

Така в момента лихвените нива в САЩ са в диапазона 0.75-1.00%, докато тези в Европа са около нулата. Това означава, че лихвеният диференциал е в полза на долара, т.е. при равни други условия инвеститорите биха продавали евро и купували долари, възползвайки се от положителната разлика в лихвите, която към момента е в полза на щатските пари.

Затварянето на цели градове, което продължават да налагат властите в Китай заради увеличените Ковид случаи, също оказва неблагоприятно въздействие върху еврото. Въздействието тук е в две направления. Първо, Китай е сред основните пазари за износ на готова продукция от страна на европейските компании. Налагането на ограничителни мерки в много от китайските градове означава по-слабо потребление от страна на китайските фирми и домакинства.

Второ, затварянето на градове в Китай затруднява и без това нарушените глобални вериги на доставки на стоки. Така ключови китайски стоки и суровини не могат да достигнат европейските пазари.

Войната в Украйна е другият основен фактор, влияещ върху единната валута. Военните действия в комбинация с наложените санкции от страна на ЕС върху Русия допринасят за значителното поскъпване на енергийните ресурси. А по-скъпата енергия се отразява негативно както върху равнището на инфлация, така и върху производството и конкурентоспособността на европейските икономики.

Близо ли сме до паритет?

На база на казаното до тук изглежда, че пътят на еврото към паритет с долара е разчистен. Но няма да е толкова лесно. Освен горните фундаментални причини, трябва да вземем предвид и техническите фактори, които ще действат като спирачка.

В зоните около 1.034 и след това при 1.02 има концентрирани големи обеми валутни опции, твърдят анализатори.

От друга страна, прекалено рязкото поевтиняване на еврото може да принуди Европейската централна банка да предприеме интервенция на валутните пазари, тъй като слабостта на единната валута може да доведе до проблеми на облигационните пазари на някои страни с високи нива на външния дълг като Гърция и Италия.

Поради тези причини не трябва да бързаме да прогнозираме паритет между еврото и долара, дори макроикономическите и политическите предизвикателства да не отшумят скоро. Но при всички случаи, ще е интересно да се проследят движенията в цената на най-търгуваната валутна двойка.


Ако желаете да търгувате и анализирате валути, влезте във вашата платформа за търговия.


Представената информация не е и не следва да се възприема като препоръка, съвет за сключване на сделки, инвестиционно изследване или консултация за вземане на инвестиционно решение, препоръка за следване на определена инвестиционна стратегия или да бъде възприемана като гаранция за бъдещо представяне. Съдържанието не е съобразено с рисковия профил, финансовите възможности, опита и знанията на конкретен инвеститор. БенчМарк използва публични източници на информация и не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията, както и за периода на актуалността ѝ след публикуване. Търговията с финансови инструменти носи риск и може да доведе както до печалби, така и до частични или надвишаващи първоначалната инвестиция загуби. Поради тази причина клиентът не трябва да инвестира средства, които не може да си позволи да загуби. Настоящата публикация не е изготвена в съответствие с нормативни изисквания, целящи насърчаването на обективността и независимостта на инвестиционните проучвания и инвестиционните препоръки, не е предмет на забрана за сключване на сделки по отношение на определени финансови инструменти и/или емитенти, преди разпространението ѝ от изготвилото го лице или съответните лица за инвестиционния посредник и като такава следва да се възприема като маркетингово съобщение. 51% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.