Допълнителен аукцион на „Ейч Ар Кепитъл“ АД

16.12.2021

Уважаеми клиенти,


Във връзка с успешното провеждане на първично публично предлагане на акциите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД на 15.12.2021 г., с борсов код HRC1, Ви уведомяваме, че на 17.12.2021 г. ще бъде организиран еднократен аукцион за продажба на 220 000 бр. от съществуващите акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, с борсов код: HRC.

Емисионната цена започва от 4.48 лв. и аукционът ще бъде на състезателен принцип, а цената ще се определи от подадените нареждания на участниците в търга.

Аукционът ще бъде открит на 17.12.2021 г. (петък) в 13:15 ч. и ще продължи до 13:45 ч. Референтната цена ще се вижда след началото на аукциона.

Поръчки за покупка на акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД с борсов код HRC може да подадете през платформата за търговия BG Trader. Може да се подават пазарни и лимитирани поръчки с минимална цена от 4.48 лв. след 9:30 ч. на 17.12.2021 г.

След приключване на аукциона, търговията с емисията съществуващи акции на „Ейч Ар Кепитъл“ АД (ISIN код: BG1100016218; борсов код: HRC), ще бъде временно спряна до вписване на увеличението и допускането до вторична търговия на пазар BEAM на всички издадени от емитента акции.

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас!


С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк