Форекс или акции: Какво да търгуваме?

09.09.2021

Уважаеми клиенти,

 

Финансовите пазари предоставят голям избор и множество възможности на трейдърите, но всеки пазар има своя специфичност, която трябва да бъде взета предвид.

Успехът за пазарните участници изисква разбиране на особеностите при търговията с различни активи, за да бъде възможно прилагането на подходящи стратегии и правилен риск мениджмънт.

В рамките на тази статия ще разгледаме важни характеристики и фактори при търговията с валути и акции - два от най-предпочитаните финансови инструмента.

 

С пожелания за успешна търговия,

БенчМарк