Нови Общи условия, в сила от 14.06.2021 г.

10.05.2021

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че Съветът на директорите на инвестиционния посредник, с решение от 10 май 2021 г., прие нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти на БенчМарк Финанс АД.

Новите Общи условия влизат в сила и ще се прилагат в отношенията с клиенти, считано от 14 юни 2021 г.

Преди датата на влизането им в сила, чрез писмено уведомление към инвестиционния посредник, клиентите, които не са съгласни с новите Общи условия, имат право да прекратят договора си без предизвестие, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Може да се запознаете с новите Общи условия на следния линк.

 

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас.

БенчМарк Финанс