Оповестяване на нормативно задължителна информация

30.03.2021

Уважаеми клиенти,

Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс Ви уведомява, че е изпълнил задължението си за оповестяване на информацията по чл. 67 и чл. 68 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им, като е публикувал необходимата информация: документ 1, документ 2, документ 3, документ 4.


БенчМарк Финанс