Facebook Pixel

Прозрачност на търговията

Валутни спредовe


0.66 пипса
Среден спред на USDJPY за предходния ден
Някои брокери обявяват "целеви" валутни спредове, които са валидни в не повече от 10% от времето. БенчМарк се стреми да поддържа максимална прозрачност на условията си за търговия и затова обявява както минималните, така и средните си спредове за 8-те най-търгувани валутни двойки.

Стойността на всеки бар от графиката показва средния и минималния спред за съответния час от предходната сесия.

Данните се актуализират след края на всеки работен ден.

Бързина на изпълнение на сделки

21.24 ms
Бързина на изпълнение на сделките за последните 10 дни
Измерва времето от получаване до изпълнение на всяка поръчка. 1 секунда = 1000 ms.

95%
Сделки с изпълнение под
100 ms (0.1 секунда)
За успешната търговия са определящи както тесните спредове, така и бързината на изпълнение. Затова изпълнението на сделки при нас отнема само части от секундата.

Данните се актуализират след края на всеки работен ден.

Изпълнение на Лимит поръчки

88.5%
Лимит поръчки, изпълнени на същата или по-добра цена
Платформата MetaTrader дава възможност за изпълнение на поръчки на по-добра от зададената цена.

0.21 пипса
Средно подобрение в цената на изпълнените лимити
Показва средното подобрение на цената на лимитирана поръчка спрямо цената на изпълнение. Стойността се изчислява само за лимитирани поръчки, чиято цена е била подобрена.

Графиката се актуализира след края на всеки работен ден.