Информация за участник: Hidden
Отворени позиции :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Количество Цена на отваряне Текуща цена Суап Резултат
История на сметката :
Дата/Час Инструмент: Купува/Продава Вход/Изход Количество Цена Суап Резултат
24.04.2023 10:27:45 XAU_USD Покупка Вход 7 1982.37 0 0
24.04.2023 10:28:19 XAU_USD Покупка Вход 60 1982.36 0 0
24.04.2023 10:28:36 XAU_USD Покупка Вход 30 1982.25 0 0
25.04.2023 21:31:02 XAU_USD Продажба Изход 7 1998.38 -2.63 112.07
25.04.2023 21:31:09 XAU_USD Продажба Изход 60 1998.39 -22.57 961.8
25.04.2023 21:31:15 XAU_USD Продажба Изход 30 1998.36 -11.28 483.3
25.04.2023 21:31:34 XAU_USD Продажба Вход 90 1998.3 0 0
25.04.2023 21:32:00 XAU_USD Продажба Вход 20 1998.04 0 0
26.04.2023 01:30:52 XAU_USD Покупка Изход 90 1997.92 16.25 34.2
26.04.2023 01:31:01 XAU_USD Покупка Изход 20 1997.76 3.61 5.6
26.04.2023 14:19:55 XAU_USD Продажба Вход 100 1999.43 0 0
26.04.2023 14:49:56 XAU_USD Покупка Изход 100 1995.54 0 389
26.04.2023 14:53:39 XAU_USD Покупка Вход 100 1996.46 0 0
26.04.2023 16:46:33 XAU_USD Продажба Изход 100 2003.23 0 677
26.04.2023 16:53:00 XAU_USD Покупка Вход 100 2005.94 0 0
03.05.2023 16:01:17 XAU_USD Покупка Вход 1 2014.46 0 0
03.05.2023 16:01:48 XAU_USD Покупка Вход 2 2013.89 0 0
03.05.2023 16:02:01 XAU_USD Покупка Вход 4 2013.68 0 0
03.05.2023 16:02:13 XAU_USD Покупка Вход 10 2013.7 0 0
03.05.2023 16:02:22 XAU_USD Покупка Вход 10 2013.51 0 0
03.05.2023 19:54:18 XAU_USD Покупка Вход 14 2024.4 0 0
03.05.2023 20:32:30 XAU_USD Продажба Изход 100 2027.07 -300.12 2113
03.05.2023 20:32:37 XAU_USD Продажба Изход 1 2027.26 0 12.8
03.05.2023 20:32:42 XAU_USD Продажба Изход 2 2027.3 0 26.82
03.05.2023 20:32:47 XAU_USD Продажба Изход 4 2027.27 0 54.36
03.05.2023 20:32:53 XAU_USD Продажба Изход 10 2027.17 0 134.7
03.05.2023 20:32:58 XAU_USD Продажба Изход 10 2027.16 0 136.5
03.05.2023 20:33:03 XAU_USD Продажба Изход 14 2027.17 0 38.78
03.05.2023 20:33:47 XAU_USD Продажба Вход 130 2026.78 0 0
03.05.2023 21:00:04 XAU_USD Покупка Изход 130 2026.03 0 97.5
03.05.2023 21:01:00 XAU_USD Продажба Вход 130 2028.91 0 0
03.05.2023 21:02:03 XAU_USD Покупка Изход 130 2031.54 0 -341.9
03.05.2023 21:03:25 XAU_USD Продажба Вход 130 2033.77 0 0
03.05.2023 21:07:37 XAU_USD Покупка Изход 130 2029.02 0 617.5
03.05.2023 21:09:39 XAU_USD Покупка Вход 130 2025.48 0 0
04.05.2023 01:01:17 XAU_USD Продажба Изход 130 2077.41 -193.13 6750.9
04.05.2023 06:59:52 XAU_USD Продажба Вход 130 2040.84 0 0
04.05.2023 07:30:46 XAU_USD Продажба Вход 70 2043.1 0 0
04.05.2023 09:52:22 XAU_USD Продажба Вход 12 2039.79 0 0
04.05.2023 11:53:41 XAU_USD Продажба Вход 12 2034.09 0 0
04.05.2023 13:18:54 XAU_USD Покупка Изход 130 2039.85 0 128.7
04.05.2023 13:18:59 XAU_USD Покупка Изход 70 2039.84 0 228.2
04.05.2023 13:19:04 XAU_USD Покупка Изход 12 2039.85 0 -0.72
04.05.2023 13:19:08 XAU_USD Покупка Изход 12 2039.79 0 -68.4
04.05.2023 13:25:13 XAU_USD Продажба Вход 160 2038.55 0 0
04.05.2023 13:47:13 XAU_USD Покупка Изход 160 2040.03 0 -236.8
04.05.2023 13:47:28 XAU_USD Покупка Вход 190 2040.07 0 0
04.05.2023 14:32:42 XAU_USD Продажба Изход 190 2043.02 0 560.5
04.05.2023 15:35:26 XAU_USD Покупка Вход 190 2038.12 0 0
04.05.2023 17:15:01 XAU_USD Продажба Изход 190 2044.06 0 1128.6
04.05.2023 17:18:55 XAU_USD Продажба Вход 190 2046.87 0 0
04.05.2023 17:25:10 XAU_USD Покупка Изход 190 2053.07 0 -1178
04.05.2023 17:28:13 XAU_USD Продажба Вход 190 2054.81 0 0
04.05.2023 18:36:30 XAU_USD Покупка Изход 190 2051 0 723.9
04.05.2023 18:37:14 XAU_USD Продажба Вход 200 2050.09 0 0
04.05.2023 18:43:09 XAU_USD Покупка Изход 200 2051.01 0 -184
04.05.2023 18:55:37 XAU_USD Продажба Вход 203 2050.57 0 0
04.05.2023 19:07:17 XAU_USD Покупка Изход 203 2053.07 0 -507.5
04.05.2023 19:15:44 XAU_USD Продажба Вход 212 2053.08 0 0
04.05.2023 19:41:32 XAU_USD Покупка Изход 212 2051.02 0 436.72
05.05.2023 09:30:16 XAU_USD Покупка Вход 212 2046.71 0 0
05.05.2023 09:53:28 XAU_USD Продажба Изход 212 2046.1 0 -129.32
05.05.2023 09:53:43 XAU_USD Продажба Вход 212 2046.26 0 0
05.05.2023 12:43:52 XAU_USD Покупка Изход 212 2038.19 0 1710.84
05.05.2023 12:44:22 XAU_USD Покупка Вход 212 2038.2 0 0
05.05.2023 14:00:51 XAU_USD Продажба Изход 212 2038.61 0 86.92
05.05.2023 14:00:58 XAU_USD Продажба Вход 212 2038.53 0 0
05.05.2023 15:02:20 XAU_USD Покупка Изход 212 2036.53 0 424
05.05.2023 15:05:11 XAU_USD Продажба Вход 212 2036.45 0 0
05.05.2023 15:30:01 XAU_USD Покупка Изход 212 2029.86 0 1397.08
05.05.2023 15:40:42 XAU_USD Покупка Вход 212 2015.93 0 0
08.05.2023 02:55:30 XAU_USD Продажба Изход 212 2015.73 -92.37 -42.4
08.05.2023 06:50:10 XAU_USD Продажба Вход 212 2023.09 0 0
08.05.2023 12:31:33 XAU_USD Продажба Вход 35 2023.44 0 0
11.05.2023 13:11:53 XAU_USD Покупка Изход 212 2028.91 193.57 -1233.84
11.05.2023 13:12:01 XAU_USD Покупка Изход 35 2028.86 31.96 -189.7
11.05.2023 13:13:19 XAU_USD Продажба Вход 133 2027.66 0 0
11.05.2023 13:13:39 XAU_USD Продажба Вход 12 2028.06 0 0
11.05.2023 13:18:06 XAU_USD Продажба Вход 12 2027.42 0 0
11.05.2023 13:18:32 XAU_USD Продажба Вход 80 2027.33 0 0
11.05.2023 16:56:06 XAU_USD Покупка Вход 80 2013.82 0 0
11.05.2023 16:56:18 XAU_USD Продажба Вход 80 2013.83 0 0
11.05.2023 16:59:34 XAU_USD Продажба Вход 30 2011.89 0 0
11.05.2023 19:35:45 XAU_USD Покупка Изход 53 2017.61 0 532.65
11.05.2023 19:35:50 XAU_USD Покупка Изход 12 2017.62 0 125.28
11.05.2023 19:35:55 XAU_USD Покупка Изход 12 2017.6 0 117.84
11.05.2023 19:35:59 XAU_USD Покупка Изход 80 2017.67 0 772.8
11.05.2023 19:36:04 XAU_USD Покупка Изход 80 2017.51 0 -294.4
11.05.2023 19:36:08 XAU_USD Покупка Изход 30 2017.58 0 -170.7
11.05.2023 19:36:36 XAU_USD Покупка Вход 200 2017.58 0 0
11.05.2023 19:37:13 XAU_USD Покупка Вход 50 2017.7 0 0
11.05.2023 19:43:25 XAU_USD Продажба Изход 200 2015.73 0 -370
11.05.2023 19:43:32 XAU_USD Продажба Изход 50 2015.63 0 -103.5
11.05.2023 19:44:26 XAU_USD Продажба Вход 190 2015.92 0 0
11.05.2023 19:45:05 XAU_USD Покупка Вход 90 2016.18 0 0
11.05.2023 19:45:13 XAU_USD Продажба Изход 90 2016.2 0 1.8
11.05.2023 19:45:46 XAU_USD Продажба Вход 60 2016.29 0 0
12.05.2023 06:54:34 XAU_USD Продажба Вход 20 2010.88 0 0
12.05.2023 09:01:33 XAU_USD Продажба Вход 12 2008.89 0 0
12.05.2023 11:57:16 XAU_USD Продажба Вход 8 2006.18 0 0
12.05.2023 13:49:18 XAU_USD Покупка Изход 190 2007.52 32.91 1596
12.05.2023 13:49:23 XAU_USD Покупка Изход 60 2007.44 10.39 531
12.05.2023 13:49:28 XAU_USD Покупка Изход 20 2007.48 0 68
12.05.2023 13:49:33 XAU_USD Покупка Изход 12 2007.47 0 17.04
12.05.2023 13:49:41 XAU_USD Покупка Изход 8 2007.38 0 -9.6
12.05.2023 13:50:01 XAU_USD Покупка Вход 280 2007.73 0 0
12.05.2023 13:58:04 XAU_USD Продажба Изход 280 2005.91 0 -509.6
12.05.2023 13:58:09 XAU_USD Продажба Вход 280 2005.91 0 0
12.05.2023 19:10:02 XAU_USD Покупка Изход 280 2010.45 0 -1271.2
12.05.2023 20:23:27 XAU_USD Продажба Вход 269 2014.61 0 0
12.05.2023 20:29:03 XAU_USD Покупка Изход 269 2015.21 0 -161.4

В случай че имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите денонощно в нашия или на телефон 02 962 57 95.

Състезанието е модул от продукта “Безплатно обучение за търговия на финансовите пазари”, включващ също демо сметка, семинари, курсове, консултации, обучителни материали, електронни книги и друга информация с образователна цел. С участието си в състезанието вие се регистрирате за продукта и ще получавате информация за всички негови модули по имейл и/или телефон въз основа на легитимния интерес за повишаване на знанията и уменията ви, с оглед възможността да станете реален клиент. Използването на продукта не е обвързано със задължение за откриване на реална сметка или закупуване на инвестиционна услуга. Запознайте се с политиката ни за поверителност. БенчМарк Финанс е под надзора на Комисията за финансов надзор и лицензиран по MiFID инвестиционен посредник, част от структурата на БенчМарк Груп, основана през 2003 г. Дружеството предоставя брокерски услуги за търговия с финансови инструменти на международните финансови пазари - валутни двойки, акции, стоки, борсови индекси, фондове, фючърси и други. Посредникът предоставя и условия за търговия на Българска Фондова Борса с акции, облигации, компенсаторни записи и компенсационни бонове.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 47% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.

БенчМарк Финанс има разрешение за предоставяне на брокерски услуги №03-0212 от Комисията за финансов надзор (КФН), на територията на Испания №4100 от Spain National Securities Numbering Agency (CNMV), на територията на Германия ID137382 от Germany Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), на територията на Италия №5279 от Italian Companies and Exchange Commission (CONSOB), на територията на Франция №75973 от France Financial Markets Regulator (AMF) и други държави-членки на ЕС.