Реална сметка в Saxo Bank

Като партньор на Saxo Bank, БенчМарк съдейства за откриването на търговски сметки в световно утвърдената платформа за търговия Saxo Trader. Договорите за търговия се сключват директно със Saxo Bank, а минималният депозитен праг за откриване на сметката е 2000 валутни единици.

Можете да откриете търговска сметка за платформата Saxo Trader в някой от нашите офиси или онлайн, като следвате инструкциите по-долу.

Предимства

При откриване на сметка в Saxo Bank получавате следните предимства:

  • Достъп до голямо разнообразие от борси и финансови инструменти, като фючърси, борсови опции, борсово-търгувани фондове (ETF и ETC), облигации и други;
  • Възможност за откриване на сметка в над 20 различни валути;
  • По-висока защита на клиентските средства, която получавате като клиент на Saxo Bank;
  • Обслужването на клиенти и съдействието за откриване на сметка в Saxo Bank ще се извършва на български език от БенчМарк.

Необходими документи за онлайн откриване на сметка

Документи, които е необходимо да снимате или сканирате:

  • Вариант 1 - двустранно копие на лична карта и двустранно копие на шофьорска книжка;

  • Вариант 2 - двустранно копие на лична карта и копие на страниците от международен паспорт, съдържащ вашите лични данни;
  • Вариант 3 - двустранно копие на лична карта или копие от международен паспорт, съдържащ вашите лични данни, както и документ, удостоверяващ вашия адрес - банков документ (документ за пред НОИ) или бележка от комунална услуга на ваше име (ток, вода, парно, газ).

Документи, които е необходимо да разпечатате, попълните и подпишете:

Разяснителна информация на български език за тези документи можете да откриете на следния линк.

Необходимо да подготвите и изпратите документите на имейл [email protected]

Необходими документи за откриване на сметка в офис на БенчМарк

Документите, които е необходимо да носите са: лична карта и шофьорска книжка или лична карта и международен паспорт. В случай че разполагате само с лична карта или само с международен паспорт, е необходимо да предоставите и друг документ, удостоверяващ вашия адрес - банков документ (документ за пред НОИ) или бележка от комунална услуга на ваше име (ток, вода, парно, газ).

Адресът на офиса на БенчМарк в София можете да намерите тук.

Важна информация за внос и теглене на средства

Вносът и тегленето на средства се осъществяват директно към и от банкови сметки на Saxo Bank. Това означава, че за внос и теглене не могат да бъдат използвани сметките, касите и платежните системи, предлагани от БенчМарк.

  • Можете да депозирате средства единствено по банков път. При депозит по банков път не се начисляват такси, а единствените разходи са свързани с банковите такси за трансфер към банковите сметки на Saxo Bank в чужбина.
  • Тегленето на средства се осъществява единствено по банков път. При теглене по банков път не се начисляват такси от страна на Saxo Bank. Можете да заявите теглене на средства директно през платформата от Таб Сметка - Парични трансакции.