BG Trader MultiTerminal

БенчМарк предлага MultiTerminal – допълнителен модул към професионалната платформа BG Trader. Чрез модулa се дава възможност за добавяне и управление на неограничен брой портфейли за търговия на БФБ-София. Той е насочен към портфолио мениджъри, както и към инвеститори, които управляват повече от една сметка.

Модулът надгражда функционалността на BG Trader чрез въвеждането на нови филтри в екраните "Портфейл", "Активни поръчки" и "Отчет", които позволяват търсене по номер на портфейл и емисия. За улеснение на потребителите в прозорец "Портфейл" е включена и обобщена информация за наличието на ценни книжа във всички включени сметки.

Основните предимства при използването на MultiTerminal са: 

  •  Достъп до цялата информация за управляваните портфейли в една платформа;
  •  Разпределяне на броя ценни книжа, при покупка или продажба, между отделните портфейли по предварително зададени критерии: по равно, еднакви поръчки, индивидуално, максимално налични;
  •  Модифициране на групови поръчки; 
  •  Следене на всички активни поръчки от един екран;
  •  Отчет за поръчки и сделки по портфейли.

За да активирате модула MultiTerminal, е необходимо да:

  1. Стартирате платформата BG Trader с вашите потребителско име и парола.
  2. Добавите от меню Файл => МултиТерминал, сметки за управление чрез въвеждане на съответните потребителско име и парола.

При последващо стартиране на платформата се прави автоматична проверка за наличието на сертификатите на зачислените портфейли.

Внимание: Достъпът до портфейл, добавен за управление, е възможен само от MultiTerminal, към който текущо е добавен.

За да изтриете портфейл от MultiTerminal, е необходимо в меню Файл => МултиТерминал да изберете номера на сметката и да натиснете "Изтрий".