CFD

CFD върху индекси

CFD върху индекси дават възможност на индивидуалните инвеститори да търгуват с цялото портфолио от акции на борсовия индекс.

Повече информация за CFD върху индекси

CFD върху акции

CFD върху акции дават възможност за реализиране на резултат както при поскъпване, така и при поевтиняване на цената на акцията.

Повече информация за CFD върху акции

CFD върху стоки

CFD върху стоки позволяват търговия с метали, енергийни и земеделски стоки на по-нисък марджин и по-ниски минимални обеми в сравнение с фючърсните контракти.

Повече информация за CFD върху стоки

CFD върху валути

При CFD върху валути не се начисляват лихви (суап числа) при задържане на позиция за следващ работен ден. В същото време търговията със CFD върху валути се предлага при по-ниски минимални обеми и занижени марджин изисквания в сравнение с базовите фючърси.

Повече информация за CFD върху валути