CFD върху стоки

Таблицата представя информация за условията за търговия със CFD (договорите за разлика) върху стоки в платформата Saxo Trader:

Инструмент Тикер Формат цени Мин. спред Мин. обем Марджин  Работно време
Енергийни
Петрол OILUS $ $0.05 25 барела 10% 01:00-23:15
Петрол OILUК $ $0.05 25 барела 10% 02:00-23:15
Промишлено гориво HEATINGOIL ¢ ¢0.35 500 галона 10% 00:00-23:15
Бензин GASOLINEUS ¢ ¢0.25 500 галона 10% 00:00-23:15
Газьол GASOILUK $ $1.25 1 тон 10% 02:00-23:15
Природен газ NATGASUS $ $0.017 200 mmBtu 10% 00:00-23:15
CO2 емисии EMISSIONS €0.07 25 тона 10% 08:00-18:00
Метали
Злато GOLD $ $0.6 1 унция 5% 00:00-23:15
Сребро SILVER ¢ ¢3.5 25 унции 10% 00:00-23:15
Мед COPPERUS ¢ ¢0.55 500 паунда 10% 00:00-23:15
Платина PLATINUM $ $1.7 1 унция 10% 00:00-19:05
Паладий PALLADIUM $ $1.75 1 унция 10% 00:00-23:15
Земеделски и други стоки 
Какао COCOANY $ $9 1 тон 10% 10:45-19:30
Кафе COFFEENY ¢ ¢0.45 1 000 паунда 10% 10:15-19:30
Захар SUGARNY ¢ ¢0.05 5 000 паунда 10% 09:30-19:00
Царевица CORN ¢ ¢1.25 200 бушела 10% 02:00-20:15*
Соя SOYBEANS ¢ ¢1.75 200 бушела 10% 02:00-20:15*
Пшеница WHEAT ¢ ¢2.25 200 бушела 10% 02:00-20:15*
Добитък LIVECATTLE ¢ ¢0.175 2 000 паунда 10% 16:05-20:00

Ниски обеми за търговия

За разлика от фючърсните контракти, при търговията със CFD върху стоки минималното количество за търговия е в пъти по-ниско. При фъчърсния контракт върху щатски суров петрол, например, минималното количество за търговия е в размер на 1000 барела, докато минималното количество при CFD върху щатски суров петрол е само 25 барела. Допълнително предимство е възможността за по-гъвкаво определяне на размера на количеството за търговия, докато при фючърсните контракти количествата са кратни на размера на фючърсния контракт.

Търговия без комисиони

При търговията със CFD върху стоки не се начисляват комисиони. Всички разходи по сделките са включени в спреда между цена купува и цена продава. С оглед на това, цените купува и продава при CFD върху стоки могат да се различават спрямо цените на базовия фючърсен контракт.

Пренос на позиция

Върху позициите в падежиращи CFD, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва. Натрупаните лихви за пренос на позиции се удържат от сметката на клиента в края на календарния месец. Размерът на лихвата за пренос на позиция се формира на база на междубанковия лихвен процент плюс надбавка от 1.5%. Формулата за начисляване на лихва за пренос на позиция е следната: Начислената лихва = Марджин изискване * Времето на задържане на позиция *(Съответния междубанков лихвен процент +1.5% / 365 или 360)

Борсови котировки в реално време

За CFD върху стоки не се изисква абонамент за котировки в реално време. Въпреки това някои CFD върху стоки могат да бъдат търгувани само по забавени цени. Такива са CFD върху стоки, чиито прилежащи фючърси се търгуват на борсите ICE Futures Europe, ICE и ICE Futures U.S., NYBOT.

Падеж

Също като фючърсните контракти, CFD върху стоки падежират всеки месец и трябва да бъдат затворени преди датата на падеж на базовия фючърсен контракт. За тази цел в платформата за търговия винаги ще се котират цени за текущия и следващия месец, за да могат клиентите ръчно да прехвърлят позициите си към следващия месец.

Можете да видите точната дата на падежа и времето на изтичане за всеки индивидуален CFD контракт в таблицата отдолу или в платформата за търговия в прозореца за поставяне на поръчки. Търговията ще бъде преустановена в часа, оповестен като време за изтичане на датата на падежа за съответния контракт. Клиентите трябва да се информират кога е последният ден за търговия, тъй като той е различен за отделните стоки и отделните месеци.