CFD върху индекси

Таблицата представя информация за условията за търговия със CFD (договорите за разлика) върху индекси в платформата Saxo Trader:

Борсов индекс Тикер Спред  Марджин Работно време Лимит**
Северна Америка и Канада
S&P 500 US500.I 0.9 5% 01:00 - 23:00 3 000 индекса
US 30 Wall Street US30.I 3 5% 01:00 - 23:00 300 индекса
US Tech 100 NAS USNAS100.I 1 5% 01:00 - 23:00 1 500 индекса
Европа
Germany 30 GER30.I 1.5 5% 09:01 - 22:55 500 индекса
France 40 FRA40.I 2 5% 09:01 - 22:55 1 000 индекса
Switzerland 20 SWISS20.I 3 5% 06:01 - 19:55 500 индекса
Spain 35 SPAIN35.I 8 10% 10:01 - 20:55 250 индекса
Portugal 20 PORT20.I 25 10% 10:10 - 18:25 50 индекса
Belgium 20 BELG20.I  13  10% 10:10 - 18:25 300 индекса
Denmark 20 DEN20.I 2.5  10% 10:10 - 17:55 15 000 индекса
Norway 25 NOR25.I 1 10% 10:10 - 18:15 10 000 индекса
Netherlands 25 NETH25.I  0.25  10% 09:01 - 22:55 10 000 индекса
Sweden 30 SWE30.I  0.65  10% 10:01 - 18:25 20 000 индекса
Germany Tech 30 GERTECH30.I 4.5 10% 10:10 - 18:25 1 000 индекса
Germany Mid-Cap 50 GER50MID.I 15 10% 10:10 - 18:25 100 индекса
EU Stocks 50 EU50.I 2 5% 09:01 - 22:55 1 500 индекса
Азия/Океания
Australia 200 AUS200.I 1.5  5% 02:51 - 23:55* 475 индекса
Hong Kong Index HK50.I 12 10% 00:16 - 14:55* 400 индекса
Nikkei 225 JP225.I 12 5% 22:46 - 16:55* 15000 индекса

Посоченият в таблицата спред е в индексни точки. Посочените в таблицата спредове и марджин изисквания са целеви и подлежат на промяна, в зависимост от пазарните условия.

*Australia 200 прави дневно прекъсване от 09:25 до 10:10 ч. Hong Kong Index прави дневно прекъсване от 06:00 до 07:00 ч. и от 10:10 до 11:00 ч. Nikkei 225 прави дневно прекъсване от 8:20 до 9:15 ч.

**Сделки до посочения обем се изпълняват автоматично и моментално (най-често времето за изпълнение е 10 милисекунди). Сделки над този обем се изпълняват след поискване на котировка от дилър.

Важно: Италианското финансово министерство налага данък върху трансакциите с италиански деривати, считано от март 2013 г. Вследствие на това, клиентите, търгуващи с индекса Italy 40, заплащат дължим Stamp Duty Tax в размер на 0.02% от стойността на сделката и 5 EUR на индекс при покупка и при продажба.

Лихви при търговия с индекси

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работното време за деня на съответния индекс тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в индекси, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция, се дължи лихва, определена на база Inter-Bank Offer Rate за валутата, в която индексът се търгува (LIBOR плюс 3%);
  • При къса позиция, се получава лихва на база Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която индексът се търгува (LIBID минус 2.5%). Ако Inter-Bank Bid Rate за валутата, в която се търгува индексът, минус 2.5% е отрицателно число, се заплащат лихви за къси позиции.

Дивиденти при търговия с индекси

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в индекси пропорционално на тежестта на акциите, обявили изплащане на дивидент в съвкупния индекс. Притежателите на къси позиции в индекси дължат дивидент, пропорционално на тежестта на съответните акции в съвкупния индекс, който ще бъде приспаднат от сметката им. Дивидентите се изплащат намалени с приложимите такси. 

Борсови котировки в реално време

CFD върху индекси се котират в реално време по подразбиране. Получаването на котировки в реално време за CFD върху индекси не изисква борсов абонамент.