Опции

Валутни ванила опции

Ванила опциите са най-разпространеният тип опции. В платформата Saxo Trader се предлага търговия с ванила опции върху повече от 40 валутни двойки. Това включва и търговията на опции върху злато и сребро. Ванила опциите се търгуват без комисиони.

Ванила опциите са алтернатива нa търговията със спот валута. Предлагат възможност за печалба от колебанията в цената и промяната на пазарната волатилност. Ванила опциите са подходящи както за пазари с ясно изразен тренд, така и за пазар без специфична посока.

Повече информация за ванила опции

Борсово-търгувани опции

Борсово-търгуваните опции са инвестиционна алтернатива на търговията със злато, петрол, стоки, валути, лихви и борсови индекси. Тези опции се търгуват на най-големите борси за фючърси по света. Използват се за диверсификация на портфейла от финансови инструменти и хеджиране на риск. Могат да се прилагат при растящи, спадащи или неутрални пазари.

Повече информация за борсово-търгувани опции