Ценни метали

В платформата Saxo Trader се предлага търговия с ценни метали при минимален обем за търговия от 1 тройунция за злато, платина и паладий и 100 тройунции за сребро 100. При търговия с ценни метали не се начисляват комисиони. 

Спот търговията със злато, сребро, платина и паладий се извършва 24 часа на ден (прекъсване между 00:15 и 01:00 часа българско време). Посочените в таблицата спредове и марджин изисквания са целеви и подлежат на промяна, в зависимост от пазарните условия:

Метал Спред Марджин Лимит за автоматично изпълнение*
XAUUSD (злато) 0.45 5% 5 000 тройунции 
XAUEUR (злато) 0.65 5% 2 000 тройунции 
XAUCHF (злато) 0.80 5% 1 300 тройунции 
XAUAUD (злато) 1.00 10% 2 000 тройунции 
XAUJPY (злато) 100 10% 2 000 тройунции 
XAUHKD (злато) 7.00 10% 2 000 тройунции 
XAURUB (злато) 50 10% 5 000 тройунции 
XAUCNH (злато) 4.90 10% 1 000 тройунции 
XAGUSD (сребро) 0.04 10% 110 000 тройунции  
XAGEUR (сребро) 0.04 10% 40 000 тройунции 
XAGAUD (сребро) 0.06 10% 40 000 тройунции 
XAGJPY (сребро) 6.00 10% 40 000 тройунции 
XAGHKD (сребро) 0.30 10% 40 000 тройунции 
XPTUSD (платина) 4.00 10.5% 2 000 тройунции  
XPDUSD (паладий) 4.00 10.5% 2 000 тройунции  
XAUXAG (злато/сребро) 0.10 10% 2 000 тройунции  

*Сделки до посочения обем се изпълняват автоматично и моментално (най-често времето за изпълнение е 10 милисекунди). Сделки над този обем се изпълняват след поискване на котировка от дилър.

Седем начина за търговия на злато и сребро в Saxo Trader

Можете да избирате между 7 различни финансови инструмента, базирани върху цената на благородните метали, така че да подберете най-подходящия, в зависимост от вашето индивидуално инвестиционно намерение и времеви хоризонт:

  • Спот злато и сребро – нисък марджин, възможност за дълги и къси позиции;
  • Опция върху злато и сребро – отличен начин за диверсифициране на риска;
  • Форуърд върху злато и сребро – гъвкаво хеджиране на позиции;
  • CFD върху злато и сребро – ниски обеми на търговия, започващи от 1 oz;
  • ETF/ETC върху злато и сребро – без падеж и без лихви за пренос на позиции;
  • Борсова опция върху злато и сребро – търговия с предварително известен риск;
  • Фючърс върху злато и сребро – ниски разходи при търговия с големи обеми.

Повече информация за всеки един от изброените начини:

Сравнителна таблица за търговия със злато и сребро