Списък с акции

Акции в платформата Saxo Trader се предлагат в няколко групи в зависимост от пазарната капитализация, ликвидността и волатилността на акцията.

Категория на акция Група Гаранция за марджин търговия
Нисък риск 1 75%
Среден риск 2 50%
Висок риск 3 0%
Много висок риск 4 0%
Екстремно висок риск 5 0%

Гаранция за търговия на марджин

Ако клиент притежава портфейл от акции на стойност USD 10000, той можете да използвате повторно до USD 7500 като гаранция за марджин търговия с валути, метали, опции и CFD, ако акциите в портфейла са от група 1 (нисък риск). Акциите от група 2 (среден риск) позволяват използване на 50% от стойността им за марджин търговия.

Конкретните гаранционни проценти за всички акции могат да бъдат видени в списъка с акции.

Списък с акции

Пълен списък на предлаганите акции може да бъде намерен тук.