Инструменти за търговия

За разлика от други брокери, които предлагат търговия при "Нулеви комисиони", но за сметка на това влошават значително котировките в техните платформи, клиентите на платформата InteractiveBrokers на БенчМарк сключват сделки по реалните борсови цени купува/продава. Също така, платформата използва алгоритъм за гарантирано изпълнение на поръчките на възможно най-добрата цена (IB SmartRoutingSM).

Комисиони

Акции и Борсови фондове (ETF)

САЩ

ФИКСИРАНА КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА МАКСИМАЛНА КОМИСИОНА
USD 0.0135 на акция USD 2.15 на сделка 2% от стойността на сделката

Информация за всички такси и комисиони за търговия с Акции и Борсови фондове от Америка, Европа, Азиатско-тихоокеански регион ще намерите в следния pdf документ . Повече информация за предлаганите Акции и Борсови фондове в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Договори за разлика (CFD)

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Договори за разлика (CFD). Повече информация за предлаганите Договори за разлика в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Фючърси

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Фючърси. Повече информация за предлаганите Фючърси в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Опции

В следния pdf документ може да намерите таксите и комисионите за търговия с Опции. Повече информация за предлаганите Опции в платформата на InteractiveBrokers може да намерите на този линк.

Котировки в реално време

Котировките на финансовите инструменти в платформата са забавени с 15 мин. Причината е, че борсите изискват абонамент за котировки в реално време. За борсите Nasdaq или NYSE например, цената е по $1.5 месечно. Абонаментът може да бъде направен от страница Market Data Subscriptions в платформата.

По-евтиният вариант е да се използва бутона Snapshot, който еднократно актуализира котировката и я показва в реално време. Таксата за натискане на бутона е $0.01 за щатски акции и $0.03 за останалите продукти, но всеки месец първият $1 за тази услуга не се таксува. Бутонът Snapshot се намира в прозореца за сключване на сделка, до цената на финансовия инструмент.

Превалутиране

Когато базовата валута на сметката е различна от котираната валута на финансовия инструмент, за сключването на сделка, може да се ноложи обмяна на валута. За "Кеш" сметки в евро, за да се купи акция в долари, е необходимо предварително да се обмени евро за съответното количество долари. Таксата за превалутиране е в размер на 0,002% от сумата, но минимум $4.

Когато типът на сметката е "Марджин", тогава не е задължително да се прави превалутиране. Средствата могат да бъдат взети "назаем", за което се дължи лихва върху тях в размер на 2% на годишна база.

Работно време на борсите

На следния линк може да видите как се изписват съответните борси в платформата (тяхната абревиатура) и работното им време.