Календарни спредове

Търговията с календарни спредове върху фючърси е допълнение към търговията с фючърси. Използва се предимно за ролване (прехвърляне) на позиции между фючърси с различни месеци на падеж, без да се носи риск от промяна на пазарната цена или спреда. 

Календарни спредове се предлагат върху най-търгуваните фючърсни контракти:

Група Инструменти
Метали Злато, Сребро, Мед
Земеделски стоки
Какао, Царевица, Соя, Пшеница, Захар
Енергийни стоки Петрол, Природен газ, Бензин
Валути EUR/USD, GBP/USD и други основни двойки
Лихвени проценти Eurodollar
Индекси - Европа EUROSTOXX, DAX, CAC, SMI
Индекси - САЩ и Азия S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, HSI

Прехвърляне на позиции чрез календарни спредове

Фючърсните контракти имат дата на падеж. Обичайният начин за прехвърляне на позиция е да се затвори позицията в изтичащия контракт и едновременно с това да се отвори нова позиция в контракта с по-късен падеж. При този вариант обаче има риск от промяна в цената или спреда при затварянето на текущата и отварянето на новата позиция. За да се елиминира този риск, може да се използват календарните спредове. Чрез покупка или продажба на календарен спред позицията ще се прехвърли моментално към фючърс с по-далечен падеж.

Спекулиране чрез календарни спредове

Календарните спредове могат да се използват и за спекулации за събирането или отдалечаването на цените на съседни фючърси.