Борсови фондове (ETF)

Борсово търгуваните фондове (ETF) са пасивно управлявани инвестиционни фондове, които се търгуват на фондовите борси като традиционни акции. Поради пасивната си структура, разходите за управление на ETF обикновено са значително по-ниски от тези на активно управляваните фондове и повечето взаимни фондове.

Борсово търгуваните фондове могат да следват определен борсов индекс, специфична индустрия, регион или сектор. В платформата Saxo Trader се предлагат над 6000 фонда.

Борси и комисиони

Борса Работно време Комисиона  Мин. комисиона
American Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
Nasdaq National Market 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
Deutsche Börse 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8
Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Swiss Exchange 10:00 - 18:30 0.10% CHF 18
Milano Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
BME Spanish Exchanges 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Oslo Stock Exchange 10:00 - 18:20 0.10% NOK 65
Hong Kong Stock Exchange 04:30 - 11:00 0.15% HKD 150

Фондове върху стоки (ETC)

Фондовете върху стоки са подобни на борсово търгуваните фондове с тази разлика, че те следват представянето на определена стока или стоков индекс. ETC може да следва енергийни стоки (петрол, газ), земеделски стоки (пшеница, царевица, захар), криптовалути (биткойн, етер), благородни метали (злато, сребро) и други. Те се търгуват като традиционни акции, без падеж.

Борса Работно време Комисиона  Мин. комисиона
AMS - Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
FSE - Deutsche Börse (XETRA) 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
LSE - London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8
Borsa Italiana/Milan Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
PAR - Euronext Paris 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8

Списък с ETF и ETC

Таблицата показва пълен списък с предлаганите фондове:

 

Ограничения за клиенти от ЕС

Поради регулаторни ограничения, непрофесионални клиенти от Европейския съюз нямат право да търгуват фондове, предлагани на борси в САЩ.

Борсови котировки в реално време

Котировките на борсовите фондове в платформата се показват с 15-минутно закъснение, което не пречи на сключването на сделки. За котировки в реално време е необходимо да бъде сключен абонамент към съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите.

Съхранение на клиентски активи

Финансовите инструменти, закупени от клиента на чуждестранни регулирани пазари, се съхраняват в общи сметки в депозитарни институции към регулираните пазари по подсметката на Saxo Bank. Депозитарните институции към регулираните пазари не могат да издадат документи относно собствеността на финансовите инструменти на името на клиента, защото те не се водят на негова сметка.

Такса попечителство

При притежание на ценни книжа като акции, ETF фондове или облигации се начислява такса попечителство от 0.15% на годишна база от стойността на клиентските активи. Таксата е дължима на месечна база, като минимумът е 5 EUR на месец.

Такса неактивност

Такса за неактивност в размер на 100 USD или еквивалентната сума във валутата на сметката ще бъде начислена, когато клиентът не е извършвал никакви сделки за период от 6 последователни месеца (180 дни).


Важно: информацията за условията за търговия с фондове в тази страница е ориентировъчна и непълна. Подробна информация за условията, както и за всички разходи за търговия е налична в платформата Saxo Trader, както и на сайта на Saxo Bank.