Теглене на средства


payment-icon На каса Такси: 0% Изпълнение: до 10 мин. Заявка

Работното време за теглене на суми на каса в офис на БенчМарк е от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден.

 • Не се начисляват такси при теглене на каса.
 • Максималната сума за теглене на каса е 10 000 лв. или равностойността им в друга валута съгласно Закона за ограничаване на плащанията в брой.
 • При теглене на суми до 4 000 лв. или равностойността им в друга валута, тегленето става без предизвестие от страна на клиента.
 • При теглене на суми до 10 000 лв. тегленето става с 1 ден предизвестие, до 13:00 ч. на предходния работен ден.
 • Ако валутата на изтеглената сума е различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк.

При теглене на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства.


Теглене на средства По банков път Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Заявка

Работното време за обработване на банкови преводи е всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:45 ч.

 • При теглене в лева с обикновен превод не се начисляват такси. При теглене с експресен превод (RINGS), банковите такси са за сметка на клиента.
 • При теглене в евро в рамките на ЕС и България банковите такси са за сметка на клиента (0.61 евро за обикновен превод и 5.11 евро за експресен). Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (KBC Банк България), не се начисляват такси.
 • При теглене в евро извън ЕС и при теглене в долари банковите такси са за сметка на клиента (10 евро за обикновен превод и 30 евро за експресен). При теглене в долари клиентът заплаща и допълнителна такса към банка кореспондент. Ако сметката на клиента е в обслужващата банка на БенчМарк (KBC Банк България), не се начисляват такси.
 • Титулярят на банковата сметка трябва да е същото лице, което е титуляр по сметката за търговия.
 • Изпълнението на заявките е съобразено с работното време на банковите институции.
 • Времето за получаване на заявената сума може да варира в зависимост от банката получател, валутата на превода и часа на нареждане.
 • При теглене на средства във валута, различна от валутата на сметката за търговия, сумата ще бъде превалутирана по текущите курсове на БенчМарк за сделки с валута по сметка.
 • При теглене на парични суми е възможно да бъде поискано клиентът да попълни Декларация за произход на средства

payment-icon Прехвърляне Такси: 0% Изпълнение: до 30 мин. Прехвърли

Заявки за прехвърляне между клиентски сметки се приемат онлайн денонощно, но се изпълняват от 09:00 ч. до 16:45 ч. всеки работен ден. Прехвърлянето на средства между клиентски сметки в платформата MetaTrader 5 се изпълнява денонощно.

Заявки за прехвърляне на средства се подават чрез клиентската част на БенчМарк. Сметката, от която се прехвърлят средства и сметката бенефициент могат да са в различни платформи.

Прехвърляне на средства между сметки, по които титулярите са различни лица става след попълване на заявка от лицето наредител в офис на БенчМарк.

 

Към внос