Борсови индекси

търговия с борсови индекси

БенчМарк предлага търговия с най-популярните борсови индекси от Европа, Северна Америка, Азия и Австралия като щатските индекси US30, SPX500, NAS100, германския GER30, английския UK100 и други. Индексите се предлагат като договори за разлика (CFD) в платформата MetaTrader при тесен спред купува/продава, без комисиони и цени в реално време.

Търговията с индекси дава възможност за реализиране на резултат както при поскъпване на цената (чрез покупки), така и при поевтиняване (чрез къси продажби) и тъй като индексите се търгуват на марджин, могат да се сключват сделки, без да е необходимо да се заплаща цялата стойност на индекса.

ОТВОРИ РЕАЛНА СМЕТКА

 

Комисиони НЕ
Спред от 0.7 пункта
Минимален обем за търговия от 0.1 индекса (0.1 лот)
Марджин изискване от 0.5%
Дълги и къси позиции ДА
Автоматично изпълнение ДА
Насрещни позиции без марджин ДА
Ограничения при стоп/лимит НЕ
Търговия с експертни системи ДА, без ограничение
Цени в реално време ДА

Марджин групи

БенчМарк прилага различни марджини и условия по служебно закриване на позиции в зависимост от категоризацията на клиента като непрофесионален или професионален и размера на текущия баланс по клиентската сметка. По подразбиране сметките на професионалните клиенти с баланс под 50 000 валутни единици използват ливъридж 1:200. Промяна на ливъриджа до 1:400 може да стане, чрез подаване на заявка в клиентската част на сайта. Условията за отделните групи са описани в таблицата:

Марджин група Текущ баланс по сметка Ливъридж Служебно закриване 
Непрофесионален без значение от баланса от 1:20 50%
Професионален група 1 < 10 000 €/$ от 1:200 30%
Професионален група 2 10 000 - 50 000 €/$ от 1:100 30%
Професионален група 3 50 000 - 200 000 €/$ от 1:50 30%
Професионален група 4 >200 000 €/$ от 1:25 50%
  • Преминаването от една професионална марджин група в друга не се извършва автоматично. При преминаване в по-горна група (увеличаване на текущия баланс) клиентът се уведомява за промяната чрез съобщение в платформата или чрез телефонно обаждане. Марджин групата се прилага на база на сбора от текущите баланси по всички сметки на клиента в платформите MetaTrader 4 и 5 в случаите, когато клиентът има повече от една търговска сметка в тези платформи.
  • БенчМарк не носи отговорност за служебно закриване на позиции поради преминаване към по-горна група. Задължение на клиента е да поддържа достатъчно ниво на свободен марджин, за да издържи преминаването към по-горна група.
  • В случай че текущият баланс се понижи и това позволява преминаването на клиентската сметка към по-ниска група, клиентът трябва да уведоми БенчМарк, че отговаря на условията за преминаване в по-ниска група и желае групата му да бъде променена.

Условия за търговия с борсови индекси

Таблицата показва изискуемите марджини, спредове и минимални обеми за търговия с индекси. Групи 1, 2, 3 и 4 показват марджин изискването за професионални клиенти, а група "Непрофесионален" показва марджин изискването за непрофесионални клиенти. Посочените стойности в колона Спред са целеви и могат да се изменят в зависимост от пазарните условия на валутна търговия.

Код Среден Спред¹ Минимален обем Марджин
Група 1
Марджин
Група 2
Марджин
Група 3
Марджин
Група 4
Марджин
Непроф.
US30 3.6 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 0.5% 1% 2% 4% 5%
SPX500 0.7 пункта 1 индекс (1 лот) 0.5% 1% 2% 4% 5%
NAS100 1.7 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 0.5% 1% 2% 4% 5%
GER30 1.7 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 0.5% 1% 2% 4% 5%
UK100 1.7 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 2.0% 4% 8% 16% 5%
FRA40 2.4 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 2.0% 4% 8% 16% 5%
ESP35 6.5 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 2.0% 4% 8% 16% 10%
EUSTX50 1.7 пункта 0.1 индекса (0.1 лот) 2.0% 4% 8% 16% 5%
JPN225 11 пункта 1 индекс (1 лот) 0.5% 1% 2% 4% 5%
USDINDEX* 4 пункта 10 индекса (0.01 лот) 0.5% 1% 2% 4% 10%
¹Посочените стойности са за типичен спред през активните часове на търговия. Извън активните часове за търговия (OOH), спредът може да бъде по-широк в зависимост от пазарните условия.


*Индексът USDINDEX (Dollar Index) е падежиращ. Датата на падеж е налична в спецификациите на инструмента в платформите MetaTrader 4 и 5. Също така, моля имайте предвид, че 1 лот от USDINDEX се равнява на 1000 контракта, а минималният обем за търговия е 0.01 лота или 10 контракта.

Часове на търговия с борсови индекси

Код Работно време Прекъсване
US30 Пон 01:00 - Пет 23:59 всеки ден от 00:00 до 01:00
SPX500 Пон 01:00 - Пет 23:59 всеки ден от 00:00 до 01:00
NAS100 Пон 01:00 - Пет 23:59 всеки ден от 00:00 до 01:00
UK100 Пон 01:00 - Пет 23:59 всеки ден от 00:00 до 01:00
GER30 Пон 01:00 - Пет 23:59 всеки ден от 00:00 до 01:00
FRA40 Пон 09:00 - Пет 23:00 няма
ESP35 Пон 09:00 - Пет 21:00 няма
EUSTX50 Пон 09:00 - Пет 23:00 няма
JPN225 Пон 01:00 - Пет 23:59 няма
USDINDEX Пон 03:00 - Пет 23:59 няма

Лихви при търговия с борсови индекси

При отваряне и затваряне на позиция в рамките на деня, в работното време на съответния индекс, тя не подлежи на олихвявания. Върху позициите в индекси, оставени отворени за следващ работен ден, се начислява лихва, в зависимост от посоката на позицията:

  • При дълга позиция се дължи лихва, определена на база Inter-Bank Offer Rate плюс 2.5% за валутата, в която се търгува индексът;
  • При къса позиция се получава/дължи* лихва, определена на база Inter-Bank Offer Rate минус 2.5% за валутата, в която се търгува индексът.

*В условията на ниски лихвени проценти лихвата по къси позиции може да бъде и отрицателна, като това ще зависи от текущото ниво на Inter-Bank Offer Rates.

Пример: При къса позиция в индекс деноминиран в евро и ниво на Inter-Bank Offer Rate в евро от минус 0.41%, това означава, че по позицията ще бъде начислена отрицателна лихва в размер на минус 2.91%.

Дивиденти от борсови индекси

Дивиденти се изплащат по сметката на клиента за дълги позиции в CFD върху индекси, пропорционално на тежестта на акциите, обявили изплащане на дивидент в съвкупния индекс. Дивидентите се изплащат, намалени с приложимите съответни такси. За къси позиции в CFD върху индекси се дължи дивидент пропорционално на тежестта на съответните акции в съвкупния индекс. В платформата MetaTrader дивидентните корекции се начисляват заедно с дължимите лихви в поле Суап. 

Проверка на приложимите за деня дивиденти и лихви (суап числа)

Приложимите дневни лихви (суап числа) за дълги и за къси позиции в индекси могат да бъдат проверени на този линк.

Важно: Суап числата, които ще се приложат за текущия работен ден, се обновяват в калкулатора след 19:00 ч. българско време.

Лихвите се начисляват в началото на следващия работен ден (00:00 часа българско време). При отваряне и затваряне на позиция в рамките на работния ден тя не подлежи на суапиране.

Падеж на USDINDEX

CFD върху индекса USDINDEX е базиран върху цената на съответния фючърсен контракт и затова има дата на падеж. Преди настъпването на падеж позициите в CFD върху падежиращия индекс трябва да бъдат затворени. Клиентите трябва да закрият позициите си в изтичащия контракт в деня на падеж и да реализират печалбата/загубата от тази позиция. Всички оставени отворени позиции в USDINDEX ще бъдат затворени ръчно от служител на БенчМарк в последните минути на търговия в деня на падеж, по наличните към този момент цени.

Търговията с новия контракт стартира в 03:00 часа на следващия работен ден. След стартиране на търговията, клиентите могат да открият отново позициите си в новия контракт. Ако желаете БенчМарк да отвори позициите ви в новия контракт след активирането му, моля свържете се с нас.

Дата на падеж

Датата на падеж на USDINDEX е налична в спецификациите на инструмента в платформите MetaTrader 4 и 5.
Безплатна демо сметка
Търгувайте

Валути, акции, стоки, индекси, криптовалути

Безплатна демо сметка