Акции

В платформата Saxo Trader се предлагат над 22 000 акции с реална доставка от над 50 световни борси.

Борси и комисиони

Борса Работно време Комисиона Мин. комисиона
Северна Америка
New York Stock Exchange 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
NYSE ARCA 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
NASDAQ Capital Markets 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
NASDAQ Global Markets 16:30 - 23:00 USD 0.02/акция USD 5
OTC Bulletin Board 15:30 - 23:00 <$50 000 = $25
>$50 000 = 0.15%
-
Other OTC Pink Sheets 16:30 - 23:00 <$50 000 = $25
>$50 000 = 0.15%
-
Европа
Deutsche Börse 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
London Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% GBP 8
London International Exchange 11:00 - 17:40 0.10% USD 20
Euronext Amsterdam 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Brussels 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Paris² 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Euronext Lisbon 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Vienna Stock Exchange 10:02 - 18:30 0.10% EUR 8
Swiss Exchange 10:00 - 18:30 0.10% CHF 18
Milano Stock Exchange 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Oslo Stock Exchange 10:00 - 18:20 0.10% NOK 65
SWX Europe 10:00 - 18:20 0.10% CHF 18
BME Spanish Exchanges 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Copenhagen 10:00 - 18:30 0.10% DKK 29
Nasdaq OMX Helsinki 10:00 - 18:30 0.10% EUR 8
Nasdaq OMX Stockholm 10:00 - 18:30 0.10% SEK 65
Азия/Океания
Hong Kong Stock Exchange³ 04:30 - 11:00 0.15% HKD 150

Списък с акции

Таблицата показва пълен списък с предлаганите акции:

 

Борсови котировки в реално време

Котировките на акциите в платформата се показват с 15-минутно закъснение, което не пречи на сключването на сделки. За котировки в реално време е необходимо да бъде сключен абонамент към съответната борса. Договорите за котировки в реално време се сключват директно от модул "Абонаменти" в платформите.

Съхранение на клиентски активи

Финансовите инструменти, закупени от клиента на чуждестранни регулирани пазари, се съхраняват в общи сметки в депозитарни институции към регулираните пазари по подсметката на Saxo Bank. Депозитарните институции към регулираните пазари не могат да издадат документи относно собствеността на финансовите инструменти на името на клиента, защото те не се водят на негова сметка.

Такса попечителство

При притежание на ценни книжа като акции, ETF фондове или облигации се начислява такса попечителство от 0.15% на годишна база от стойността на клиентските активи. Таксата е дължима на месечна база, като минимумът е 5 EUR на месец.

Такса неактивност

Такса за неактивност в размер на 100 USD или еквивалентната сума във валутата на сметката ще бъде начислена, когато клиентът не е извършвал никакви сделки за период от 6 последователни месеца (180 дни).


Важно: информацията за условията за търговия с акции в тази страница е ориентировъчна и непълна. Подробна информация за условията, както и за всички разходи за търговия е налична в платформата Saxo Trader, както и на сайта на Saxo Bank.